Er bestaan nog geen commerciële hydrocultuursystemen voor dicht gezaaide gewassen, zoals veldsla, spinazie en rucola. In het project Hy4Dense willen we samen met de volledige glastuinbouwsector een innovatief systeem ontwikkelen. We brengen onder meer telers, constructeurs en verwerkers samen in co-creatiegroepen. Tijdens bijeenkomsten bespreken we hun noden en wensen. De pilootinstallatie is in volle ontwikkeling. In dit nieuwsbericht lees je een stand van zaken.

Samen een hydrocultuursysteem voor dicht gezaaide gewassen ontwikkelen

Bestaande hydrocultuursystemen zijn minder geschikt om hoge dichtheden te zaaien. De vraag naar dicht gezaaide gewassen neemt toe. Om efficiënter te produceren met een maximale opbrengst ontwikkelt Inagro samen met Howest, Proeftuin Zwaagdijk, Universiteit Essex en NIAB een nieuw hydrocultuursysteem. We experimenteren met veldsla, rucola en spinazie. Later kunnen we ook nog andere dicht gezaaide gewassen testen. 


Inbreng van de volledige glastuinbouwsector

In Vlaanderen, Nederland en het Verenigd Koninkrijk zijn co-creatiegroepen samengesteld. Telers, verwerkers, constructeurs en fabrikanten van teeltsystemen… de volledige glastuinbouwsector is vertegenwoordigd. Op basis van brainstormmomenten en interviews brachten we de vereisten voor het nieuwe systeem in kaart. Samen definieerden we ook de te onderzoeken paramaters, zoals zaaidichtheid, beheersing van algen en substraattype. Op regelmatige tijdstippen is er een terugkoppeling om nog meer input te verzamelen en sectorgericht te werken. 

Prototype_Inagro_blogjuni2020.JPG
Foto: prototype van het hydrocultuursysteem, opgesteld bij Inagro.

 

Prototypes moeten leiden tot een nieuw hydrocultuursysteem 

Howest maakte verschillende kleine prototypes die elk op verschillende lagen en parameters focussen. Inagro en Proeftuin Zwaagdijk testten elk al twee prototypes. De testresultaten vormen de basis voor het ontwerp en de bouw van een grotere pilootinstallatie.

We identificeerden verschillende lagen in het te ontwerpen hydrocultuursysteem.
Figuur_prototype_hy4dense.png
 

  1. Lichtbron: zon en/of kunstmatig licht
  2. Verduisterende laag: directe instraling beperken
  3. Plantondersteunende laag: indien nodig extra ondersteuning bieden aan de planten
  4. Zaadhoudende laag: verankeren van het zaad
  5. Wortelondersteunende laag
  6. Nutriëntenoplossing


De lagen staan nu afzonderlijk vermeld, maar het kan zijn dat bepaalde elementen de functie van meerdere lagen op zich zullen nemen in het uiteindelijke ontwerp. Steenwol zou bijvoorbeeld als zaadhoudende én als wortelondersteunde laag kunnen dienen, maar evengoed als bron waaruit de nutriëntenoplossing ter beschikking wordt gesteld aan de planten. 

Het doel is om tegen 2022 een operationeel systeem beschikbaar te hebben in elk land, een hydrocultuursysteem dat als voorbeeld kan dienen voor verdere commercialisering.  


Voor meer info, contacteer An Decombel via an.decombel@inagro.be  of 051 27 32 79.
 

Banner_liggend.jpg 

Gekoppelde thema's & sectoren: Glasgroenten