Tijdens het overleg met de gouverneur woensdag laatstleden meldden verschillende waterbeheerders een toename van de zoutdrukken (geleidbaarheden). Dat vormt een aandachtspunt, zowel bij gebruik van water als drinkwater voor vee als bij gebruik voor irrigatiewater. Je kan bij Inagro en bij verschillende polderbesturen terecht voor een gratis geleidbaarheidsanalyse. Doe dat zeker als je twijfelt!

Hoge geleidbaarheid water vraagt nodige aandacht

In zowel de lastenboeken voor dierlijke als voor plantaardige productie staan geen maximale waarden voor de toegelaten geleidbaarheid van respectievelijk het drinkwater en het irrigatiewater. De droogte zorgt ervoor dat de geleidbaarheid toeneemt, maar op de meeste locaties liggen de waarden nog binnen de aanvaardbare marges. Lokaal werden hoge waarden gemeten. Ook effluenten van de verwerkende industrie kunnen een hogere geleidbaarheid hebben.


Gevolgen verhoogde geleidbaarheid bij drinkwater voor vee

Voor drinkwater voor vee adviseert DGZ (Dierengezondheidszorg Vlaanderen) een maximale geleidbaarheid van 2100 µS/cm (of ongeveer 3000 mg/l zout), en dat voor alle diercategorieën. Onderstaande tabel geeft wat meer nuances. Op basis van deze info kan aangenomen worden dat vee in de weide zoutconcentraties tot 5000 µS/cm verdraagt.

Tabel_Geleidbaarheid_Drinkwatervoorvee.png

 

Gevolgen verhoogde geleidbaarheid bij gebruik als irrigatiewater

Niet alle gewassen zijn even gevoelig voor gebruik van zoutrijk irrigatiewater. Onderstaande tabel toont per teelt dat de opbrengst daalt naarmate de EC van het irrigatiewater stijgt.

Let wel: dit zijn de opbrengstresultaten wanneer het gewas uitsluitend met zoutig water beregend wordt en er geen zoet (regen)water op het gewas komt (worstcasescenario), dus vanaf het jonge gewas. Enige nuance in de interpretatie is dus zeker op zijn plaats. Bloemkolen vlak voor oogst zijn bijvoorbeeld veel minder zoutgevoelig dan (witloof)wortelen bij opkomstberegening.

Tabel_Geleidbaarheid_Irrigatiewater.png


Wat is de kwaliteit van de alternatieve waterbron?

Wil je weten of de kwaliteit van een nieuwe of alternatievere waterbron voldoende is, dan kan je met een waterstaaltje (breng 1,5 tot 2 liter mee) terecht in het labo van Inagro. Dat kan van maandag tot donderdag van 8 tot 12 uur en van 12.45 tot 16.30 uur en op vrijdag enkel in de voormiddag. Buiten de kantooruren kan je een waterstaal achterlaten in de nachtkluis. Laat bij het staal dan je naam, gsm-nummer en de vraag naar gratis EC-analyse achter.

Zolang de droogte aanhoudt, engageert het labo van Inagro zich om EC-waarden gratis en meteen te meten als je het waterstaal aanlevert tijdens de kantooruren. Wacht enkele minuten, en het resultaat krijg je mee naar huis. Je krijgt daarvan dan wel geen analyserapport.