In het noorden van Gent verrijst een nieuw woon- en leefproject: de Nieuwe Dokken. Door middel van anaerobe vergisting levert de coöperatie DuCoop duurzame energie aan de bewoners ervan. Hoe dat precies in zijn werk gaat, kun je zelf ontdekken op een webinar! Leer op 26 juni het project kennen van A tot Z.  

Bezoek vergistingsinstallatie van innovatief woonproject de Nieuwe Dokken virtueel

Het duurzame stadsontwikkelingsproject ‘de Nieuwe Dokken’ in Gent heeft tot doel kringlopen te sluiten. Om dat te bereiken, wordt het ZAWENT-concept toegepast. ZAWENT staat voor 'Zero AfvalWater met Energie- en NutriëntenTerugwinning'. De Nieuwe Dokken zuiveren hun eigen afvalwater, wekken hernieuwbare energie op en recupereren nutriënten uit het afvalwater en keukenafval. Voor dat laatste staat anaerobe vergisting in.

De UASB-installatie (upflow anaerobic sludge blanket reactor) van DuCoop vergist het zwarte water en keukenafval van de site. Uit het effluent van de installatie wordt de fosformeststof struviet geproduceerd. Daarna verbrandt Aquafin het resterende digestaat.

 

Neem deel en ontdek het project zelf!

In het project Pocket Power organiseert Biogas-E op 26 juni 2020 van 14 tot 15 uur een webinar om het concept uit de doeken te doen. We organiseren deze webinar ter vervanging van de excursie op 20 april, die omwille van de coronamaatregelen geannuleerd werd. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht.

> Bekijk het voorlopige programma en meer informatie.  

 

> Schrijf je meteen in.  


Haalbaarheidsscan

Pocketvergisting helpt bij de vermindering van de broeikasgasemissies en stelt de landbouwer ook in staat om zelfvoorzienend te zijn op het vlak van energie. Ben je benieuwd of pocketvergisting voor jou een interessante investering kan zijn? Goed nieuws! Want in het project Pocket Power worden er gratis haalbaarheidsscans uitgevoerd in 2020. Met behulp van een aantal hypotheses en enkele gerichte vragen kunnen we nagaan of jouw bedrijf voldoet aan de belangrijkste voorwaarden om van pocketvergisting een rendabele investering te maken.  


Meer info  

Wens je meer info over de excursie of dit project, of wil je een gratis haalbaarheidsscan laten uitvoeren? Neem dan zeker contact op met

 


Het project Pocket Power wordt gefinancierd door het Agentschap Innoveren & Ondernemen (www.vlaio.be), met financiële steun van: Boerenbond, ABS, Biolectric, Continental Energy Systems, Innolab, Vermeulen Construct, United Experts, Biogas-E, Inverde en VLACO.

20200611_VLAIO.jpgGekoppelde thema's & sectoren: Energie En Groene Grondstoffen