Hoeveel kost beregenen? Het is een vraag die je je ongetwijfeld al hebt gesteld. Het staat vast dat beregenen geld kost, maar dat aantonen met exacte cijfers is vaak moeilijk. In het demonstratieproject ‘Beredeneerd beregenen van openluchtgroenten en aardappelen’ ontwikkelden we daarom de afgelopen twee jaar een beregeningstool die jou kan helpen om zelf een inschatting te maken over de kostprijs van beregening op jouw bedrijf.

Bereken de kostprijs van beregenen op jouw bedrijf

Download de beregeningstool. Die kan jou helpen om de kostprijs van je beregening in te schatten. De tool maakt onder andere een onderscheid tussen de vaste kosten (bv. aanleg van een waterbuffer, irrigatiemateriaal, onderhouds- en herstellingskosten) en variabele kosten (bv. energie, arbeid en transport). Aan de hand van het beregende areaal berekent de tool vervolgens hoeveel de beregening uiteindelijk kost voor een bepaalde teelt.

 

Onderschat de kostprijs van beregenen niet

De totale kostprijs van beregenen is afhankelijk van diverse factoren en bijgevolg niet eenduidig te bepalen. Water beschikbaar hebben in de buurt van het perceel kan de transportkosten alvast beperken. Daarnaast hangt de kostprijs van beregenen ook samen met de toegepaste techniek (bv. beregeningshaspel, sproeiboom, druppelirrigatie), het energieverbruik (brandstof of elektrische energie) en de arbeidsuren.  

 

Een fictief rekenvoorbeeld

Het rekenvoorbeeld in tabel 1 illustreert de totale kostprijs voor de beregening van 5 ha bloemkool met een haspel (1 irrigatiebeurt, 20 l/m2), waarbij het water wordt getransporteerd binnen een straal van 5 km. In deze situatie komt de totale kostprijs voor 1 irrigatiebeurt al gauw neer op ongeveer 2926 EUR (= ca. 585 EUR/ha).  

Voor de afschrijving van de investeringen, onderhouds- en herstellingskosten, wordt gerekend met een totale vaste kost van ongeveer 1250 EUR per jaar. Bij meerdere teelten en irrigatiebeurten wordt deze vaste kost uiteraard verdeeld.  

Het energieverbruik van de pomp is afhankelijk van de aandrijving. Het verbruik van dieselmotoren ligt tussen 10 en 12 l per uur. Rekenen we met 4,5 draaiuren/ha en een brandstofprijs van 0,5 EUR/l, dan bedraagt de totale energiekost voor 1 irrigatiebeurt (5 ha) zo’n 138 EUR.  

Beregenen vraagt natuurlijk ook extra arbeid, zoals de haspel verplaatsen, slangen aansluiten en de beregening opvolgen. Individueel wordt hier al gauw gemiddeld 5 uur per irrigatiebeurt aan besteed.  

Indien er geen water in de directe nabijheid van het perceel beschikbaar is, kunnen de transportkosten hoog oplopen. Voor een irrigatiebeurt van 20 l/m2 (5 ha) zal er immers 45 keer water aangevoerd moeten worden met een tankwagen (22 m3). Als de waterbron zich binnen 5 km van het perceel bevindt, is het transport van 2 watertanks per uur haalbaar. Gerekend met een gemiddelde kost van 65 EUR/uur, bij het inschakelen van een loonwerker, komt dit neer op een totale transportkost van 1463 EUR per irrigatiebeurt.

Tabel 1: Indicatief voorbeeld van de totale kostprijs voor het beregenen van 5 ha bloemkool met een haspel (1 irrigatiebeurt, 20 l/m2), waarbij het water wordt getransporteerd in een straal van 5 km rond het perceel.

Tabel_beregeningstool_20200605.JPG

 

Situatie op jouw bedrijf?

Het loont zeker de moeite om de totale beregeningskost voor jouw bedrijf zelf eens te berekenen met de beregeningstool. Hoe dat concreet in zijn werk gaat, lees je in het document zelf.

> Bekijk de beregeningstool.

Heb je vragen of problemen of wil je meer info over de beregeningstool, dan kan je terecht bij Sabien Pollet via sabien.pollet@inagro.be (051 27 33 04) of Tim De Cuypere via tim.de.cuypere@inagro.be (051 27 32 87).

 

logo's_beregeningstool.JPG

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Biologische Productie | Groenten Open Lucht | -- Crisis --