Waterbeschikbaarheid en het beschikbare water zo efficiënt mogelijk inzetten, worden steeds belangrijker. De huidige droogteperiode bevestigt nogmaals dat we in de toekomst beredeneerder zullen moeten beregenen. In de proefveldwerking van Inagro experimenteren we daarom in verschillende teelten met ‘bandirrigatie’, een techniek waarbij het water enkel terechtkomt op de plaats van het gewas. 

Bandirrigatie, een techniek om efficiënter te beregenen

Diverse zaaizaadteelten (bv. wortelen, pastinaak, witloofwortelen) worden tijdens een droogteperiode vaak voor opkomst beregend om een goede kieming en opkomst te garanderen. Onder de huidige praktijkomstandigheden gebeurt dat meestal vollevelds, met een haspel of een sproeiboom. Bij bandberegening beregen je enkel de stroken (rijen) waar je gezaaid hebt. Met die techniek kan je zo tot meer dan 50% water besparen.   

Vooropkomst irrigatie in wortelen op ruggen  

Sinds kort experimenteren we met die techniek in onder andere de teelt van wortelen op ruggen. Daarvoor werd een aangiettoestel geconstrueerd, bestaande uit PVC-buizen, verbindingsstukken en straalkoppen. Die straalkoppen zorgen voor een gelijke verdeling van het water over de ruggen. Per werkgang wordt er ongeveer 5 l/m2 beregend (enkel boven op de rug). Dat moet je meerdere keren herhalen, onder andere om korstvorming te vermijden. Daardoor is deze vorm van beregenen voor opkomst vrij arbeidsintensief.   

Met dit eenvoudige toestel worden slechts vier rijen per werkgang beregend. Op grotere schaal is het uiteraard mogelijk om dat uit te breiden naar 8 of 12 rijen, op voorwaarde dat er een voldoende grote watertank beschikbaar is.  

Bandirrigatie om startgroei van knolselder of kolen te verzekeren  

We testen deze techniek niet alleen in diverse teelten op ruggen, maar ook in geplante teelten, zoals knolselder. Om de startgroei van koolgewassen kort na het planten te verzekeren, kan dergelijke bandirrigatie ook soelaas bieden.

bandirrigatie_1_20200605.pngBandirrigatie_2_20200605.jpg  

Foto: Vooropkomst bandirrigatie op wortelruggen  

Meer info?  

Wil je meer info over deze techniek, dan kan je terecht bij Tim De Cuypere via tim.de.cuypere@inagro.be (051 27 32 87) of Marc Vanheule via marc.vanheule@inagro.be (051 27 33 06).  

 
Gekoppelde thema's & sectoren: Biologische Productie | Groenten Open Lucht | -- Crisis --