Hoe lokaler kringlopen gesloten worden, hoe beter voor het klimaat. Herwonnen meststoffen zijn een goed voorbeeld daarvan. Ze worden door innovatieve technologieën geproduceerd uit mestoverschot en ze zijn vaak gelijkaardig aan kunstmest. Maar wat zijn ze precies? Vanaf nu zondag, 7 juni, lichten we de strippen/wassen-technologie, de VeDoWS-stal en de herwonnen meststoffen die daaruit resulteren, uit op een reportage op PlattelandsTV. 

 
Leer de waarde van herwonnen meststoffen kennen op PlattelandsTV

Het mestoverschot in Vlaanderen wordt verwerkt of geëxporteerd, terwijl landbouwers kunstmest moeten kopen om in de behoeften van hun gewassen te voorzien. Meststoffen brengen noodzakelijke nutriënten aan, plantenvoedingsstoffen, hoofdzakelijk stikstof (N) en fosfor (P). Die stoffen hebben landbouwers nodig voor hun gewassen, maar ze mogen ze maar in gelimiteerde hoeveelheid aanbrengen uit meststoffen van dierlijke mest. Nochtans zijn er al innovatieve technologieën, ook in Vlaanderen, die nutriënten uit mest recupereren en nieuwe, herwonnen meststoffen produceren met eigenschappen gelijkaardig aan die van kunstmest


 

Herwonnen meststoffen 

De term herwonnen meststoffen doelt op het produceren van nieuwe, hoogwaardigere meststoffen uit ruwe grondstoffen zoals dierlijke mest, stedelijk of menselijk afval. Door middel van innovatieve technologieën ondergaat de ruwe grondstof een behandeling zoals anaerobe vergisting, scheiding (voornamelijk van dierlijke mest en digestaat), compostering, verbranding (resulterend in asproducten), pyrolyse (resulterend in houtskool), gasificatie, evaporatie en condensatie en/of kristallisatie- of precipitatieprocessen, of strippen/wassen, biologische behandeling en membraanfiltratie. 

Door die behandeling krijg je nieuwe, herwonnen meststoffen zoals compost, digestaat, dunne en dikke fractie van mest en digestaat, mestverwerkingseffluent, spuiwater, zuiveringsslib, mineraalconcentraat, ammoniumzouten, agro-industrieel effluent, struviet, bio- of hydrochar en as. 


 

Vanaf zondag 7 juni op PlattelandsTV: uitzendschema 

Nu zondag, op 7 juni, lichten we twee van deze innovatieve technologieën uit op PlattelandsTV:  

  • de Detricon-strippen/wassen-technologie waarbij ammoniumnitraat of -sulfaat wordt geproduceerd
  • het VeDoWS-stalsysteem, waarbij in de stal de urinefractie van de mestfractie wordt gescheiden.

Die thematiek komt naar voren in de reportage ‘Herwonnen meststoffen’ in het programma Boerenstebuiten. 


 

Hieronder vind je het uitzendschema

  • zondag 7 juni: 7.30 u – 10 u – 14 u – 16.30 u – 21.30 u
  • maandag 8 juni: 9.30 u – 19.30 u
  • dinsdag 9 juni: 17 u
  • woensdag 10 juni: 8 u – 11.30 u – 13 u – 15 u – 19.30 u
  • donderdag 11 juni: 16.30 u – 20.30 u
  • vrijdag 12 juni: 15 u – 19.30 u – 22.30 u
  • zaterdag 13 juni: 8 u – 11 u – 16.30 u – 20 u.


 

> Wil je graag meer te weten komen over de thematiek, deze technologieën en de meststoffen? Stem dan vanaf zondag af op PlattelandsTV. 

Bekijk PlattelandsTV op kanaal 22 (Telenet Digital Tv), kanaal 95 (Proximus TV) of kanaal 28 (Orange). 

> Aflevering gemist? De dag na de uitzending verschijnt de video op de website van PlattelandsTV.


 

Abonneer je op ons YouTube-kanaal en blijf op de hoogte van al ons videonieuws! 

Door het coronavirus schrapt Inagro alle activiteiten (binnen én buiten) tot en met 8 juni. Ook daarna blijft het moeilijk om activiteiten te organiseren, rekening houdend met alle opgelegde maatregelen en de regelgeving rond social distancing. Daarom zetten we volop in op digitale adviesverlening én kennisdeling. Abonneer je op ons YouTube-kanaal en blijf op de hoogte van ons videonieuws!
 


 

> Lees meer in dit nieuwsbericht.  


 

Meer info  

Voor meer vragen of informatie over nutriëntenrecuperatie en herwonnen meststoffen kan je terecht bij:  


 

Deze blog kadert in het Interreg NWE-project ReNu2Farm. 

LogobannerReNu2Farm_20200604.jpg