De laatste jaren wordt bloemkool voor de verse markt geoogst tot zelfs na Nieuwjaar. Die oogstspreiding is mogelijk door rassen met verschillende groeiduur uit te planten in de tweede helft van juli. In een proef vergeleken we 14 rassen. Voor oktober blijft Clarina (Syngenta) de referentie. Voor november en december gaf Anique (Enza) een uitstekende kwaliteit. Bij de zeer late rassen, in deze proef geoogst na Nieuwjaar, is Leocen (Syngenta) zeer geschikt. Omdat harde vorst de afgelopen jaren uitbleef, zorgde deze late oogst niet voor problemen. Ook bladziekten bleven met deze rassen onder controle. 

 
Resultaten rassenproef bloemkool herfst 2019

Droogte gaf moeilijke start    

We plantten de kolen op 30 juli na een eerste vrucht van broccoli op een afstand van 70 op 51 cm. Tijdens het planten dienden we 400 kg/ha ammoniumnitraat toe als bandbemesting. Door de extreem droge en warme weersomstandigheden groeiden de planten moeilijk weg. Een beregening met 20 l/m² kort na het planten was nodig om uitval door opdroging te vermijden. Later in het groeiseizoen was het niet meer nodig om bij te bemesten en ook niet meer om te beregenen.
  

Vroege herfstrassen   

Clarina (Syngenta) gaf de beste kwaliteit in de vroege herfstrassen. Boyabat (Rijk Zwaan) en Solida (Hazera) lijken beloftevol. Alston (Sakata) overtuigde niet. CF 2277 (Uniseeds) viel kwalitatief tegen, terwijl SV5818AC (Seminis) te veel gekloven kolen gaf.
  

Late herfstrassen   

Anique (Enza) sorteerde goed, net als de beloftevolle rassen Karen (Syngenta) en Kirgis (Hazera). Ook de nieuwe rassen E40W.722 (Enza) en E40W.728 (Enza) gaven een uitstekende kwaliteit. Rafique (Enza) sorteerde minder gunstig.
  

Zeer late herfstrassen   

Door de late plantdatum gaf Leocen (Syngenta) pas in januari nog mooie kolen met onderaan gezonde bladeren, in tegenstelling tot het iets vroegere Diwan (Clause), dat tegenviel door de minder witte kolen, en dat met veel vergeelde bladeren.    

  
Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Biologische Productie | Groenten Open Lucht