De veldwerkzaamheden draaien op volle toeren. Maar vergeet ook niet om de 1-meter teeltvrije zone even onder handen te nemen. Zolang de teelten niet te hoog staan, kan je er nog makkelijk bij. Soms laat de teelt het toe om de werken tijdens het teeltseizoen uit te voeren, maar een gewaarschuwd man...

Maai de rand nu je er nog bij kunt

De werkzaamheden op het veld draaien op volle toeren. Voor sommige teelten is het teeltseizoen al begonnen, voor andere loert het om de hoek. Kijk even tijdens de veldwerkzaamheden naar de 1-meter teeltvrije zone langs de waterlopen. Is het nodig om die te maaien? Wacht daar dan niet te lang meer mee. Door te maaien, kan je probleemonkruiden onderdrukken die het veld kunnen koloniseren vanuit die zone. Nu wat tijd investeren in de 1-meter teeltvrije zone kan heel wat tijdswinst betekenen in de toekomst. Laat je de 1-meter teeltvrije zone onbeheerd, dan zal de rand na verloop van tijd verruigen, met ongewenste onkruid- en struikgroei tot gevolg. Een periodiek beheer wanneer het mogelijk is, is dus de boodschap.

De 1-meter teeltvrije zone maaien voor er een teelt op het veld staat, is veruit het eenvoudigst. Zo zal je de gezaaide of geplante teelt of de ruggen niet beschadigen. Maar het is niet altijd mogelijk om de zone te maaien voor er een teelt op het veld staat. Voor sommige teelten is het mogelijk om na het planten of zaaien te maaien, al dan niet met afvoer.  

Maïs

Bij mais is het mogelijk om te maaien tussen de zaai en het vierde-vijfde bladstadium. Naarmate je later maait, zullen bepaalde maaiers niet meer bruikbaar zijn om de werkzaamheden uit te voeren. Als de maïs dicht aanleunt bij het vierde-vijfde bladstadium, dan zal een conventionele offset klepelmaaier moeilijk inzetbaar zijn zonder schade te veroorzaken aan de teelt. Dan is het gebruik van een klepelmaaier op arm aangewezen (www.randenmaaier.be).

Aardappelen

De 1-meter teeltvrij zone maaien is zelfs bij ruggenteelten (zoals aardappelen) mogelijk zonder noemenswaardige schade te veroorzaken aan de teelt, mits het gebruik van een geschikte maaier. Een klepelmaaier op arm kan daarvoor gebruikt worden, maar ook een offset klepelmaaier is mogelijk mits een juiste afstelling.  

Tip!

Als je de 1-meter teeltvrije zone nog wil maaien als de teelten al op het veld staan, dan moet je rekening houden met de zaai- of plantafstanden. In de meeste gevallen is het mogelijk om de maaiwerkzaamheden uit te voeren door de tractor op smal spoor te zetten.

Meer info

Ruben Mistiaen
T 051 27 33 19
E Ruben.mistiaen@inagro.be