In het Leader-project “Tope Wroeten in de Westhoek” teelde een varkenshouder zijn eigen soja. De soja werd getoast om in te mengen in de biggenvoeders. Om de rendabiliteit na te gaan, zetten we een voederproef op. De resultaten vind je terug in dit nieuwsbericht.

Eigen geteelde soja verwerken in biggenvoeders

Soja is een van de belangrijkste eiwitbronnen in biggenvoeders. Door de aanwezigheid van antinutritionele factoren (ANF’s) is een hittebehandeling noodzakelijk vooraleer het gewas vervoederd kan worden. Als eiwitbron worden vaak commerciële producten gebruikt, die veelal een hoge kostprijs hebben. In deze proef teelde de varkenshouder daarom zelf soja. Om het aantal ANF’s te verminderen, werd de soja getoast. Nadien mengde de landbouwer hem in het voeder voor de biggen.

Om na te gaan of dit economisch interessant is, deelden we de biggen op in twee groepen die elk een ander voedermengsel kregen voorgeschoteld. Het verschil zat in de eiwitbron:

  • het commerciële sojaproduct
  • OF de eigen geteelde soja ingemengd
Voor de veiligheid vervingen we de helft van het commerciële product door de eigen soja. Daarbij werden de technische resultaten van de biggen vergeleken voor beide groepen. Ook hebben we de kostprijs van beide voeders berekend. Deze proef werd twee maal uitgevoerd.

 

Vergelijkbare technische resultaten

Beide groepen biggen deden het technisch even goed. Er waren geen verschillen in de diergezondheid, dagelijkse groei of voederconversie. Eigen soja voeren kan dus perfect!

Enkel in de eerste proef was er een tendens naar een hogere voeropname in de groep die de eigen geteelde soja kreeg. Dat ging echter gepaard met een iets mindere groei.

 

Onderstaand vind je de tabel met technische gegevens van beide proeven.

technischeresultaten200520.jpg
biggenenvoder200520.jpg

Soja-opbrengst bepaalt de kostprijs

Om de kostprijs van de eigen sojateelt te bepalen, namen we alle aspecten van zaai tot oogst mee. Denk aan bemesten, ploegen, zaaiklaar leggen en pikdorsen. Ook de kost van het zaaizaad, de inoculatie en de onkruidbeheersing werd belicht. Die totale kostprijs wordt vergeleken met de opbrengst.

In deze proef kon de landbouwer 2 ton droge soja oogsten per ha. Dat kwam neer op een kostprijs van 445 euro per ton getoaste soja. Door die relatief lage opbrengst oversteeg deze prijs die van het commerciële sojaproduct. Een opbrengst van minimum 2250 kg soja per ha is noodzakelijk om economisch concurrentieel te zijn. Dat moet in onze regio zeker haalbaar zijn. De belangrijkste knelpunten voor minopbrengst zijn vogel- en wildschade, onkruid (voornamelijk melganzevoet) en weersomstandigheden.

20190725_093814.jpg


Voer voor verder onderzoek!

Uit deze proef blijkt dat het zelf telen en toasten van soja pas rendabel is vanaf een minimale opbrengst van 2250 kg soja per ha. Door de opbrengst van de teelt te verhogen en meer eigen bonen in het voermengsel toe te voegen, zou het mogelijk moeten zijn om dit systeem rendabeler te maken. Deze mogelijkheden zullen we nog verder onderzoeken.


logostopewroten200520.jpg
Deze proef werd uitgevoerd in kader van het LEADER-project 'Tope Wroeten in de Westhoek'.

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Biologische Productie | Varkenshouderij