De afzet van aardappelen is momenteel beneden alle peil door de coronacrisis. Alternatieve kanalen zijn dus welkom. Er loopt een online voorraadinventarisatie om de situatie zo goed mogelijk te kunnen inschatten. Bekijk onderaan dit nieuwsbericht zeker ook of je in aanmerking komt voor eventuele steunmaatregelen!

Aardappeloverschotten: wat nu?

Sinds de start van de coronacrisis is de aardappelmarkt zo goed als volledig stilgevallen. Enkel in de thuisverkoop en in het segment van verse consumptie-aardappelen kon de afzet nog enigszins doorgaan. De markt voor verwerkte aardappelen is zowel bij ons als in de buurlanden bijzonder zwaar getroffen. Door de annulatie van evenementen en de sluiting van horeca valt de afzet van afgewerkte producten weg en zitten de diepvriezers van de verwerkende industrie overvol.

 

Wat met de voorraden in bewaring?

De Belgische verwerkers hebben zich voorgenomen om de gecontracteerde volumes voor dit seizoen af te nemen, maar mogelijks moeten de aardappelen langer in bewaring blijven. Om langere bewaring (tot in juli) mogelijk te maken, is een verlenging gevraagd voor chloorprofam (CIPC), namelijk tot 15 juli in plaats van 30 juni. Tot op heden is dat niet toegestaan. In sommige buurlanden is zo’n verlenging gezien de bijzondere omstandigheden wel verleend.      

Voor de vrije aardappelen die nog in bewaring zitten, zijn er spijtig genoeg weinig tot geen perspectieven voor afzet voor humane consumptie. De vrije markt is volledig stilgevallen.    

200415_AKK_aardappelloods.jpg

 

Zijn er alternatieve afzetkanalen?

Sinds enkele weken is iedereen op zoek naar alternatieve afzetkanalen, maar die zijn schaars of niet op voorbereid op extra toestroom. Voor aardappelen voor menselijke consumptie wordt vooral gezocht naar exportmogelijkheden. Zo vond de laatste week export plaats naar Oekraïne en Moldavië, en kan een deel(tje) van de aardappelen toch afgezet worden.

Ook veevoeding is de voorbije weken een wezenlijk afzetkanaal geworden. Dat is mogelijk met rauwe aardappelen, waarbij 1 kg DS aardappelen (= 5 kg vers à 20% DS) 1 kg maïsmeel in de rantsoenen kan vervangen*. De aardappelen worden daarbij het best gemalen. De hoeveelheid wordt opbouwd tot maximaal 2 kg DS (10 kg vers product). Aardappelen kunnen ook met gras ingekuild worden, à rato van 500 kg DS per 3.500 kg DS uit graskuil. Daarvoor moeten de aardappelen niet gemalen worden. Zowel bij het inkuilen als het vers vervoederen moeten de aardappelen vrij zijn van aarde.

De overschotten zouden ook hun weg kunnen vinden naar vergisters, maar de lage hoeveelheid drogestof in aardappelen maakt dat niet het meest geschikte uitgangsmateriaal en het aanbod aardappelen is groter dan de vergunde capaciteit van de vergisters.

 

En wat als er geen alternatief gevonden wordt?

20200520_Belpotato_logo.pngDoor de beperkte alternatieve afzetkanalen en het grote aanbod vrezen aardappeltelers dat ze hun producten straks op het land zullen moeten storten. Dat mag niet zomaar, want er is een grondstoffenverklaring voor nodig. Ook vanuit fytosanitair standpunt is die optie de minst gewenste.

Dit dossier van aardappeloverschotten is meteen een uitdagende case voor Belpotato.be, de branche-organisatie voor de Belgische aardappelketen die begin dit jaar opgericht werd. Vanuit deze overkoepelende structuur wordt overleg gepleegd met diverse overheden.    

Steunmaatregelen

Belpotato.be klopte ook aan bij de diverse overheden om steun of compensatie te bekomen voor de getroffen aardappeltelers. Momenteel is het nog niet duidelijk of die steun er zal komen. Om de hoeveelheden beter in kaart te brengen, en dus ook de kostprijs van eventuele steunmaatregelen, heeft de branche-organisatie een online formulier ontwikkeld om de onverkoopbare voorraden centraal in kaart te brengen.

Deze week bereikte ons het bericht dat enkel aardappelen die vóór 31 mei gemeld zijn via het online formulier van Belpotato.be in aanmerking zullen komen voor eventuele steunmaatregelen.

> Surf naar het formulier!

 

 

* Bron: BedrijfsAdvisering Melkveehouderij

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Melkveehouderij