Prei bemesten is niet evident. Voor voldoende opbrengst en een goede kwaliteit is er stikstof nodig. Maar de trage startgroei en de lange teeltduur - tot laat in het jaar - maken het niet makkelijk om op het juiste moment en op de juiste plaats voldoende stikstof ter beschikking te stellen.

Prei bemesten? Lees onze tips!

Beworteling van prei

Preiplanten vormen een grote massa aan bijwortels. Het gros ervan (65%) is terug te vinden in de bovenste 25 centimeter van de grond. 25% bevindt zich tussen 25 en 50 centimeter en een minderheid van 10% zit dieper dan 50 centimeter. Het is dus van belang om altijd voldoende stikstof ter beschikking te hebben in de zone 0-50 centimeter.

Basisbemesting

Door de trage startgroei volstaat het om de bodemvoorraad bij het planten aan te vullen tot 120 eenheden werkzame stikstof. Vaak is een basisbemesting met dierlijke mest voldoende. Die dien je het best enige tijd voor de plantwerkzaamheden toe.

Komt de prei na een gewas waarvan je veel gewasresten hebt ondergewerkt, zoals bloemkool, spruitkool of groenbedekker, dan is het aangeraden om voor de bemesting al eens de bodemvoorraad te bepalen.

20200520_CVBBWV_Stikstofopname prei.png

Pas zes tot acht weken na het planten neemt de stikstofopname van prei toe en is een bijbemesting aangewezen. Neem daarom een zestal weken na het planten een stikstofstaal met bemestingsadvies. De gift drijfmest en de vrijgestelde stikstof uit mineralisatie zullen in dat staal gemeten worden. Zo kan je de bijbemesting vrij nauwkeurig bepalen en toedienen.

Wat bij droogte?

Bij droogte zal de groei, en dus ook de opname van stikstof, wat stilvallen. De groeiachterstand zal de prei later inhalen, wanneer het wil regenen. Bij droogte valt ook de vrijstelling van stikstof uit bodemorganische stof via mineralisatie nagenoeg stil. Wanneer de bodem bij neerslag terug vochtig wordt, zal er een explosie van stikstofvrijstelling zijn. Ook wanneer je beregent, zal je het effect van stikstofvrijstelling via mineralisatie hebben.


Dit nieuwsbericht kadert in het demonstratieproject groente-N-advies.

logo_vo_elfpo_0.jpg


Gekoppelde thema's & sectoren: Bodem En Bemesting | Groenten Open Lucht