De achteruitgang van bestuivende insecten in ons huidige landschap is een feit. Het wordt dus geen tijd, maar het is tijd voor actie. Het PDPO-project 'Kruisbestuivers' pakt uit met acties voor landbouwers, imkers, particulieren, bedrijven, scholen, organisaties, ... Kortom, alle inwoners van een gemeente kunnen helpen om de omgeving voor de bijen weer aantrekkelijker te maken. Benieuwd naar de aanpak?

Hoor wie zoemt daar?

Hoor wie zoemt daar?

Momenteel zoemt er niet zo veel, al was de maand mei ooit het begin van een topperiode voor honingbijen, wilde bijen, hommels, vlinders en andere insecten. De keiharde cijfers van de achteruitgang van onze bestuivers liegen er niet om: 33% van hen zijn ondertussen verdwenen of met uitsterven bedreigd, en dat terwijl evenveel procent van onze landbouwgewassen - bestemd voor menselijke consumptie - afhankelijk zijn van bestuiving.

Hoog tijd voor actie dus!

En daar is niet zoveel moeite voor nodig. Insecten vliegen meestal niet meer dan een paar kilometer in het rond, dus kleine, lokale acties zijn vaak al heel succesvol. Het PDPO-project ‘Kruisbestuivers’, een samenwerking tussen het Regionaal Landschap Houtland, Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart, Inagro en de gemeente Knokke-Heist, wil de leefomgeving voor de bijen en andere bestuivers aantrekkelijker maken. Door zoveel mogelijk doelgroepen te betrekken, is de slaagkans voor de bijen aanzienlijk.

Bijenwerkgroepen en actieplannen

Het idee is relatief eenvoudig. Deelnemende gemeenten stellen een bijenwerkgroep samen die enkele bijvriendelijke maar vooral haalbare acties voorstellen en uitwerken die door verschillende doelgroepen kunnen worden ingezet. De acties zijn dan ook heel uiteenlopend en richten zich niet alleen tot landbouwers, maar ook tot particulieren, scholen, bedrijven, … Zo kan iedereen z’n steentje 'bij'dragen.  

Ook Inagro zoemt

Inagro helpt mee in de zoektocht naar bijvriendelijke oplossingen die een kleine moeite vragen van de landbouwer en die veel kunnen betekenen voor de bestuivende insecten. De landbouw kan immers niet zonder bestuivers.

Een idee is om de voor de landbouwer ‘verloren’ stukjes grond (kopakkers, rijpaden, …) in te zaaien met bloemenmengsels die bestuivers bevorderen. Binnen dit project kijken we welke mengsels daarvoor geschikt zijn, of de opkomst voldoende is om bestuivers te bevorderen en of het ook technisch haalbaar blijft voor de landbouwer.

We zetten ook in op een betere samenwerking tussen landbouwers en imkers. Wat zijn de noden en wensen van beide doelgroepen? Vinden ze elkaar gemakkelijk en hoe kan dat eventueel bevorderd worden? … Daarnaast demonstreren we de bouw en het gebruik van biofilters, die resten van sproeistoffen zuiveren.

Wie zoemt er mee?

Het project ‘Kruisbestuivers’ wil de kruisbestuiving tussen de gemeentes bevorderen door eenvoudige maatregelen uit te testen en te demonstreren. Want alle kleine bee(s)tjes helpen!

 

 

Met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

 

kruisbestuiversbanddef.PNG