Wekelijks brengen we je op de hoogte van de actuele gegevens van onze grasmetingen. Alle percelen die we opvolgen zijn sinds vorige week gemaaid. Voor de cijfers baseren we ons dus op de hergroei van het gras na deze eerste snede. Ontdek er alles over in deze update.
Graslandupdate week 20: Bemesten na de eerste snede

De percelen liggen er in bepaalde regio’s droog bij. Het lijkt ons dan ook niet interessant om drijfmest uit te rijden op heel droge percelen. Het risico bestaat dat de stikstof vervliegt, en dus niet meer beschikbaar is voor het gras. We adviseren in deze gevallen om drijfmest te verdunnen met water voor een betere benutting. Voeg daarvoor een derde deel water toe aan de mest. Naast betere benutting heeft verdunde mest nog een voordeel: het vermindert de korstvorming.

De drijfmest die je toediende voor de eerste snede zal nog een nuttige nawerking hebben. Hou daar rekening mee en stem je bemesting af op de grootte van je eerste maaibeurt. Na een lichte eerste snede kan je best minder zwaar bemesten.

Ben je van plan kunstmestkorrels te strooien? Verspreid dan eerst de korrels en pas daarna de verdunde drijfmest, indien mogelijk. Dat verbetert de oplossing van de korrels.

Graslandupdateweek20.jpg 

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Biologische Productie | Melkveehouderij | Vleesveehouderij