Bewaarwittekolen zijn typisch voor bepaalde West-Vlaamse groentebedrijven. In een proef vergeleken we veertien rassen. Bij de oogst scoorden alle rassen kwalitatief heel goed. Mits voldoende beregening behaalden ze vlot het minimum stukgewicht voor aanvoer als zessen op de veiling. Door de warme en droge zomers wordt wel steeds meer tripsschade vastgesteld. Lucas (Hazera) viel in positieve zin op omwille van de minste schade door trips. Ook Zoltan (Hazera), Kilastor (Syngenta), Coronata (Takii) en Storema (Rijk Zwaan) waren minder aangetast.  

 
Resultaten rassenproef wittekool 2019

Goede bewaring  

De algemene kwaliteit was na vijf maanden koelcelbewaring bij de meeste cultivars goed tot heel goed. Alleen SGW0443 (Syngenta) oogde toen minder goed, vooral door veel Botrytis. Eind juni volgt nog een beoordeling na negen maanden bewaring.  

Verschillen in tripsschade duidelijk aanwezig  

In deze proef en in een proef die we specifiek aanlegden om de tripsgevoeligheid te onderzoeken, komen verschillen in aantastingsgraad tussen rassen duidelijk naar voor. Volgens de PSI (pest severity index) waren Kilacees (Syngenta), Prodikos (Syngenta), Guard (Clause), Storidor (Syngenta), Zacapa (Bejo) en Elastor (Syngenta) het meest aangetast door trips. Hypoo (Sakata), Congama (Rijk Zwaan), Abel (Hazera), Lucas, Socrates (Syngenta), Kilastor en Kilazol (Syngenta) waren het minst aangetast. De andere rassen situeerden zich ergens daartussen. In vergelijking met 2018 waren de resultaten niet altijd consistent: Kilastor en Kilazol behoorden in 2018 echter ook tot de meer aangetaste rassen. Abel en Lucas waren in 2018 ook het minst aangetast.   

4 severe thrips damage resized.jpg
Foto: Zuigschade door trips met als reactie door de kool wratvorming (vorming wondweefsel). Er zijn duidelijke rasverschillen (later meer hierover).

 

Tripsschade toenemend probleem  

Droge en warme zomers zijn ideaal voor tabakstrips. Bovendien blijkt dat bepaalde insecticiden sneller afbreken bij zeer zonnig weer, minder werkzaam zijn bij hoge temperaturen of actieve groei vereisen voor werkzaamheid. Daarnaast is het sterkste middel, methiocarb (Mesurol), definitief verdwenen sinds 6/04/2020.  

Een goede spuittechniek met voldoende water én tijdig starten met behandelen (alvorens de kolen zich beginnen te sluiten, tijdstip "de 2 jongste bladeren ontvouwen zich niet") moeten de effectiviteit van de bespuiting ten goede komen. Diverse middelen op basis van spirotetramat (o.a. Movento 100 SC en Ultor 150 OD) zijn erkend. Vanaf dit jaar is ook de werkzame stof azadirachtine (o.a. Neemazal-T/S) beschikbaar. Wij hebben evenwel geen ervaring met dit middel, maar het is een vrij breedwerkend, ook erkend in de bioteelt, met een gunstig profiel voor nuttigen.  

Beregening noodzakelijk om groei erin te houden  

Er werd geplant op een zandleembodem op 31 mei op een afstand van 70 op 40 cm. Het gewas kende een vlotte weggroei. Het was vooral lang zeer droog en warm, en bij momenten waren de temperaturen zeer hoog. De regenval in juli en augustus was beduidend lager dan in een normaal jaar. Er werd vier keer beregend (in totaal 90 l/m²) om het gewas in groei te houden. Uiteindelijk werd toch een zeer mooi gewas bekomen. Op 11 september werd er de eerste keer geoogst. De laatste oogst gebeurde op 25 oktober.  

> Bekijk het volledige verslag van deze proef.