In het nieuwe CIMAT-project willen we samen met partners uit Vlaanderen en Nederland de ontwikkeling van kleinschalige, autonome en veelzijdige agrorobots stimuleren. Een bestaand robotplatform van Octinion krijgt werktuigen zodat de robot multi-inzetbaar wordt. We willen de ontwikkeling van de agrorobot zo goed mogelijk afstemmen op de noden en de wensen van de eindgebruiker, de landbouwer. Via (online) brainstormsessies willen we samen met landbouwers nadenken over het ontwerp van de robot. We zoeken nog gangbare worteltelers die willen meewerken aan dit project.

Werk mee aan de ontwikkeling van een veelzijdige agrorobot

We vertrekken van een bestaand robotplatform van Octinion dat in de loop van het project verder wordt ontwikkeld. We willen het toestel meer autonoom maken en we zullen gereedschappen ontwerpen om verschillende taken uit te voeren. Voor twee taken zal een werktuig tot een prototype uitgewerkt worden om er ook validerende veldproeven mee uit te voeren. Andere werktuigen zullen op conceptueel niveau ontworpen worden en dienen als inspiratie en vertrekpunt voor machinebouwers.  

Inspraak via co-creatiegroepen

Het is uiteindelijk de bedoeling dat het platform in verschillende land- en tuinbouwsectoren inzetbaar is, mits minieme aanpassingen. Om dat mogelijk te maken, willen we het ontwikkelingsproces samen met jullie, de eindgebruikers van het product, opvolgen en bijsturen waar nodig.

De verschillende partners richten teelt- of sectorspecifieke co-creatiegroepen op. Met die groepen (ongeveer vijf personen per groep) organiseren we brainstormsessies om het project in de goede richting te sturen.
 
 
Worteltelers gezocht
 
Inagro zal twee co-creatiegroepen samenstellen: één specifiek voor de biologische teelt en één gericht op gangbare worteltelers. In een eerste fase zouden we graag zo snel mogelijk een online bijeenkomst organiseren om jullie noden en wensen voor het te ontwikkelen apparaat vast te leggen. Voor de biologische teelt stelden we al een groep samen, maar voor de groep worteltelers zoeken we nog geïnteresseerde leden.
 
> Ben je wortelteler met interesse in de ontwikkeling van deze agrorobot? Contacteer dan Joran Barbry via Joran.barbry@inagro.be of 051 27 32 27.
 
 
 
Cimat_logobanner_lang_mettekst.png

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Biologische Productie | Groenten Open Lucht | Smartfarming