Als je overweegt om bij langdurige droogte water te capteren uit een bevaarbare waterloop, dan is het belangrijk dat je daarvoor een toelating hebt. Het is nu hét moment om die administratie in orde te brengen. Hoe je dat doet, lees je in dit nieuwsbericht.

Water capteren uit bevaarbare waterlopen? Breng nu je administratie in orde!

Over welke waterlopen gaat het?

Deze info gaat over de captatie van water uit bevaarbare waterlopen die in beheer zijn van De Vlaamse Waterweg. Op het grondgebied van de Provincie West-Vlaanderen zijn dat:

 • Afleidingskanaal van de Leie
 • Bergenvaart
 • IJzer
 • Kanaal Brugge-Zeebrugge
 • Kanaal van Brugge naar Sluis
 • Kanaal Gent-Oostende
 • Kanaal Ieper-IJzer
 • Kanaal Plassendale – Duinkerke
 • Kanaal Roeselare - Leie
 • Leie
 • Leopoldkanaal
 • Lovaart
 • Schelde

Het kanaal Bossuit-Roeselare is ook in beheer van De Vlaamse Waterweg, maar uit die waterloop mag er nooit gecapteerd worden.

 

Melding of vergunning

Als je minder dan 500 m³ per jaar wenst te capteren uit een bevaarbare waterloop, dan volstaat een melding.

Als je meer dan 500 m³ per jaar wenst te capteren uit een bevaarbare waterloop, dan heb je daarvoor een vergunning nodig.

De Vlaamse Waterweg legt ook een aantal voorwaarden op bij watercaptaties van zowel minder als meer dan 500 m³ per jaar. De nodige formulieren voor de melding en voor de aanvraag van de vergunning kan je terugvinden op de website van De Vlaamse Waterweg.

 

Mobiele captaties enkel toegelaten op vaste punten

Sinds 1 april 2019 kunnen mobiele captaties (bv. captatie met een aalton) niet meer overal. De Vlaamse Waterweg heeft vaste locaties ingevoerd langs haar waterwegen waar captatie met een mobiele installatie nog toegelaten is. Die locaties kan je terugvinden via deze interactieve kaart.
Op die kaart kan je ook zien of het captatiepunt tijdelijk gesloten is. Is dit het geval, dan kleurt het specifieke punt rood in plaats van blauw. Ook de reden van de beperking (bv. te lage waterstand of aanwezigheid van blauwalg) staat dan vermeld.

 

Heb je nog vragen?

Contacteer Dries Mergaert via dries.mergaert@inagro.be of Dominique Huits via dominique.huits@inagro.be voor meer info.