Het kunstmestgebruik voor stikstof en fosfor beter opvolgen, is een belangrijk aandachtspunt in MAP 6. Sinds 1 januari is het verplicht om een kunstmestregister op papier bij te houden. Vanaf 1 juli zou er een digitaal systeem komen. VLM meldde recent dat de lancering van het digitale systeem door de coronaperikelen uitgesteld is tot 1 januari 2021.

Digitaal kunstmestregister pas vanaf 1 januari 2021

Aankoop- en gebruiksregister

Eerder moest je al bijhouden hoeveel kunstmest je het voorbije jaar gebruikt had. MAP 6 stelt nu dat je ook tijdens het jaar een aankoop- en gebruiksregister moet bijhouden.

 • Aankoopregister

Het aankoopregister is een overzicht van alle leveringen van kunstmest die stikstof en fosfor bevatten, gestaafd met de gebruikte documenten. In dat register noteer je:

 1. info over de kunstmest (naam, samenstelling, hoeveelheid);
 2. de leveringsdatum;
 3. info over de leverancier (naam, ondernemingsnummer, vestigingsadres).
 • Gebruiksregister

Een gebruiksregister is een overzicht van de gebruikte hoeveelheid kunstmest op perceelsniveau. Concreet omvat dat:

 1. info over de kunstmest (naam, samenstelling, hoeveelheid);
 2. de datum van toediening (= datum van bemesting);
 3. de locatie van toediening met
  • perceelsnummer (bv. 2020-15),
  • naam perceel (bv. links van de slag),
  • oppervlakte (bv. 2,2 ha),
  • teelt op het moment van de bemesting (bv. aardappel).
Ook spuiwater uit zure wassers is kunstmest, en moet je dus vermelden in de registers.
 
 
Hoe bijhouden?
 
Hoe en waar je de info registreert, is vrij te kiezen zolang alle gevraagde info maar aanwezig is. Het aankoopregister kan dus een aankoopbon zijn met indien nodig wat aanvullende info op genoteerd. Het gebruikregister kan het schriftje in de tractor zijn.
 
Om niks over het hoofd te zien, maakte  het CVBB een handige tabel in Excel die je daarvoor kan gebruiken.