Het is de afgelopen dagen erg druk geweest op de velden: gras maaien en hakselen, mest voeren en dan vlug maïs inzaaien. Maar vergeet niet dat je de derogatiestalen vóór 31 mei moet laten nemen! Wil je die laten meetellen voor een fosfaatklasseverlaging, dan moet je ze vooraf aanmelden via SNapp op het Mestbankloket. Hoe dat moet, lees je in dit nieuwsbericht.  

 
Vergeet je staalname voor derogatie niet!

Grondstalen: wat, hoeveel en hoe?  

  • Wat?
Een bodemanalyse in het kader van derogatie houdt in dat je de nutriënteninhoud van percelen opvolgt via een bemestingsadvies voor fosfor en stikstof. Daarbij mag je roteren over de percelen van het bedrijf (is niet verplicht). De staalname hoeft dus niet noodzakelijk op een derogatieperceel genomen te worden. Een staalname in aardappelen voor bijbemesting kan dus ook perfect.
 
  • Hoeveel?
Je laat één staal nemen per begonnen schijf van 20 ha van de totale bedrijfsoppervlakte (inclusief niet-derogatiepercelen). Bewerk je bijvoorbeeld 46 ha, dan moeten er 3 stikstofstalen en 3 fosfaatstalen genomen worden. Een staalname voor stikstof en fosfaat kan gecombineerd worden.  
Voor fosfor is er wel een uitzondering, deze stelt dat als je per begonnen schijf van 5 ha landbouwgrond een analyse van fosfaat hebt, genomen in 2016 of later, dat ook aan de voorwaarde is voldaan.      
 
  • Hoe?
Als je de analyses wil gebruiken voor de fosfaatklasseverlaging, dan moet je ze vooraf aanmelden via SNapp op het Mestbankloket.  
   
Meststalen indien je als derogatiebedrijf mest ontvangt  
 
 
Voor het vervoer van dierlijke mest van derden naar derogatiebedrijven met een burenregeling of door een erkende mestvoerder met een mestafzetdocument, is er een mestanalyse van N en P2O5 nodig. De analyse moet voor de aanvang van het transport beschikbaar zijn en mag maximaal 3 maanden oud zijn. Dit betekent wel dat de aanbiedende landbouwer begin dit jaar (voor 15 februari), voor de aangeboden mestsoort, gekozen heeft om in 2020 op analyse te werken voor alle afzet van deze mestsoort (ook de afzet op eigen gronden).

 
Vragen? Of staalname aanvragen?  
Heb je nog vragen of wens je een staalname aan te vragen? Inagro staat voor je klaar! Contacteer ons labo via 051 27 33 30 of info.labo@inagro.be.  
   
Gekoppelde thema's & sectoren: Bodem En Bemesting | Melkveehouderij | Vleesveehouderij