De coronacrisis lijkt een boost te geven aan lokale boeren. Veel mensen herontdekken de korte keten. Kleinschalige landbouwbedrijven zijn broodnodig voor een toegankelijk en duurzaam voedselsysteem. Toch staat de landbouwsector continu onder druk. De kostenefficiëntie moet verhogen om internationaal te kunnen concurreren. Tot nu toe is het antwoord daarop schaalvergroting, gecombineerd met het gebruik van steeds zwaardere, taakspecifieke machines. Dat is vaak geen optie voor kleine en middelgrote land- en tuinbouwbedrijven. Zij zijn eerder vragende partij voor kleinschalige en veelzijdige agrorobots. Inagro werkt mee aan het Interreg-project CIMAT, dat de ontwikkeling van dergelijke robots wil stimuleren.

Zoektocht naar multi-inzetbare robots voor kleine landbouwbedrijven is gestart

Groter is niet altijd beter

Grotere, duurdere, zwaardere, taakspecifieke machines zijn vaak geen optie voor kleinere bedrijven die zich focussen op biologische teelt of nicheteelten, zoals specifieke groente-, (klein)fruit- of boomteelt. Zij hebben eerder baat bij kleinere, meervoudig inzetbare, intelligente machines.

Daarnaast is er een sterke evolutie naar duurzame landbouw. Cruciaal daarbij is een minimaal gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, een minimale bodemverdichting en een lagere uitstoot van broeikasgassen. Dat contrasteert met de traditionele landbouwmechanisatie die sterk geënt is op het gebruik van zware machines, aangedreven door krachtige dieselmotoren.


Nood aan hoogtechnologische landbouwmachines

Zowel landbouwers als machineconstructeurs - talloze kleinere spelers maar ook grotere spelers - zijn zich bewust van die evolutie en willen er optimaal op inspelen. Bestaande teeltspecifieke machines zijn duur en hebben beperkte functionaliteiten. Veel kleinere machineconstructeurs passen machines aan op maat. Maar vaak missen ze expertise en capaciteit om innovatieve mechatronische technologieën als Internet of Things, sensornetwerken, elektrische tractie of software te ontwikkelen voor autonome, flexibel inzetbare machines.

De ontwikkeling van kleine, multifunctionele robots voor kleinschalige landbouwbedrijven is het doel van het Interreg-project CIMAT. Dat project wil de ontwikkeling van hoogtechnologische landbouwmachines voor kleinschalige landbouwteelt versnellen. Het is belangrijk dat de modulaire, autonome robot inzetbaar is voor diverse land- en tuinbouwtaken. Dat kan door taakspecifiek gereedschap te koppelen aan een semi-autonome eenheid. Door meerdere eenheden samen aan een taak te laten werken, kan het systeem ook op grotere schaal ingezet worden.
 
robot_blog_mei.jpg
Het prototype van de agrorobot die in de toekomst ingezet kan worden voor diverse land- en tuinbouwtaken. De robot wordt gedurende de projectduur verder ontwikkeld.  

Inspraak van de sector
 
Het project wil die ontwikkeling samen met Vlaamse en Nederlandse landbouwers en constructeurs verwezenlijken. Daarom zetten de partners een co-creatief traject op. Projectpartner Octinion ontwierp een semi-autonoom platform dat dient als voorbeeld en werkinstrument om de projectdoelstelling te realiseren. Op regelmatige tijdstippen brengen we co-creatiegroepen samen voor een brainstormsessie waarin we polsen naar de noden en wensen van de sector. We stemmen de uitwerking van de agrorobot daarop af. Zo wordt het prototype robotplatform in de loop van het project verder ontwikkeld.

Blijf op de hoogte
 
Wie het projectnieuws en de activiteiten wil volgen, kan voortaan terecht op www.cimat.be of www.cimat.nl. Deze website bundelt alle updates over het CIMAT-project.
 
Vragen? Contacteer Joran Barbry via joran.barbry@inagro.be of op 051 27 32 27.
 
 
 
CIMAT is het acroniem voor ‘Catalyst for Innovative Mechatronics in Agricultural Technology’. Het project bundelt krachten uit Vlaanderen en Nederland. Aan Vlaamse zijde zijn de KU  Leuven, ILVO, Inagro, pcPCfruit en Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant de kennispartners. Ook Octinion en Vanhoucke Machine Eengineering maken deel uit van het projectconsortium. Uit Nederland zijn Compas Agro, Delphy, Proefboerderij Rusthoeve en University College Roosevelt partners in het project.

Cimat_logobanner_lang_mettekst.jpg
Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Biologische Productie | Groenten Open Lucht | Smartfarming