In het project SoildiverAgro zoeken 22 Europese partners samen naar beheermethoden en teeltsystemen die de bodembiodiversiteit verbeteren. Het doel daarbij is de externe productiemiddelen (meststoffen, gewas-beschermingsmiddelen, arbeid) te verminderen zonder in te boeten aan gewasproductie en –kwaliteit. De Vlaamse projectpartners ILVO, PSKW en Inagro nodigen je uit om op 19 mei online mee te denken over het bodemleven en de bodemkwaliteit in de groenteteelt. Met jouw inbreng kunnen ze een proef rond de de impact van extensivering  van groenteteelt afstemmen op de praktijk.  

 
Online discussiegroep: Moeilijkheden en noden in de groenteteelt

Graag nodigen wij jou uit voor een online discussiegroep over bodemleven en bodemkwaliteit in de groenteteelt. Deze online bijeenkomst vervangt het geannuleerde event van 30 maart.*

Voor wie?

Gangbare en biologische groentetelers, zowel zij die al sterk investeren in bodemkwaliteit als zij die nog ideeën of overtuiging nodig hebben. Ook adviseurs en andere stakeholders zijn erg welkom.

Waarover zullen we discussiëren?

We plannen een bijeenkomst om moeilijkheden en noden betreffende bodemkwaliteit te bespreken en om te discussiëren over de proefopzet op basis van jouw ervaring. We vragen jouw input om onze proef zo veel mogelijk te laten aansluiten aan praktijkomstandigheden: welke technieken voor extensivering worden al toegepast? Welke combinaties zijn haalbaar, welke niet? Welke vragen en moeilijkheden zijn er?
> Bekijk de beknopte voorstelling van het volledige project.
> Bekijk de proefopzet van de praktijkproef "Extensivering van gangbare en biologische groenteteelt".
  

Wanneer?
  

In de huidige situatie kunnen we niet fysiek bijeenkomen. Daarom voorzien we een online forum op dinsdag 19 mei om 13.00 u. We organiseren een bijeenkomst van anderhalf uur.

Hoe deelnemen?

Wie (misschien) wil deelnemen, schrijft zich in via dit formulier. Dat kan nog tot een uur voor de bijeenkomst. Nadien sturen we jou informatie hoe je kan deelnemen, we zorgen dat dit makkelijk toegankelijk is.   

> Ik schrijf me in.

Kan je er niet bij zijn op de discussiegroep? Of zie je een online sessie niet zitten? Dan nog horen we graag hoe jij erover denkt of met welke vragen jij zit. Mail je bedenkingen, ideeën en/of vragen naar: sander.fleerakkers@proefstation.be. Of bel 0473 35 35 24 (bereikbaar iedere werkdag tussen 8 u en 17 u. Op 7, 12 en 14 mei ook ’s avonds tot 21 u). Of bel 0473 35 35 24 (bereikbaar iedere werkdag tussen 8 u en 17 u. Op 7, 12 en 14 mei ook ’s avonds tot 21 u).

* Ter info: voor de geannuleerde bijeenkomst van 31 maart in Inagro over bodemleven en bodemkwaliteit in de akkerbouw wordt later ook een alternatief voorzien.     

Meer informatie kan je vinden in dit nieuwsbericht.   

  
Gekoppelde thema's & sectoren: Biologische Productie | Groenten Open Lucht