Momenteel staan heel wat trayplanten klaar om uitgeplant te worden. Vaak wordt er vlak voor het planten nog een plantbakbehandeling uitgevoerd met een insecticide of fungicide om de plantjes optimaal te beschermen. Maar ben je je er ook bewust van dat dergelijke plantbakbehandelingen puntvervuiling kunnen veroorzaken?

Vermijd puntvervuiling bij plantbakbehandelingen

Als er over puntvervuiling wordt gesproken, verwijzen we vaak naar het vullen, spoelen en reinigen van het spuittoestel. Dat zijn inderdaad belangrijke oorzaken van verontreiniging van onze waterlopen. Maar ben je je ervan bewust dat ook een een plantbakbehandeling puntvervuiling kan veroorzaken?

Vaak worden de trays met plantjes bij aankomst op het bedrijf opengezet. Zo kunnen de planten nog wat afharden tot ze geplant worden. Of soms is het nog wat te vroeg om ze uit te planten. De trays openzetten laat ook toe om vlak voor het planten nog een behandeling uit te voeren met een insecticide en/of fungicide.

Na de behandeling met een gewasbeschermingsmiddel worden de plantjes soms nog eens beregend, of ze krijgen nog een regenbui over zich heen. Het water dat uit de trays loopt, kan echter nog gewasbeschermingsmiddel bevatten. Als dat water afspoelt naar de waterloop of riolering, veroorzaakt het puntvervuiling. Dat moeten we dus zoveel mogelijk vermijden. Denk dus goed na waar je de trays met planten openzet.

 

Zoek de beste plaats op je bedrijf

1) Verhard oppervlak

Vaak worden planten op een betonnen verharding opengezet. Maar hou er rekening mee dat dat meestal niet de beste keuze is. Het water dat op die verharding neerkomt, stroomt meestal af naar de riolering. Zo kan je puntvervuiling veroorzaken. Als je het afstromende water van je trays kan afleiden naar een onverhard terrein, of je kan het op een of andere manier opvangen, dan kan je de trays wel opzetten op een verharding in beton.  


2) Semi-verhard oppervlak

Een ‘half-verhard’ oppervlak, zoals steenslag of kiezel, kan een alternatief zijn. Daarbij zal het restwater in de bodem dringen en stroomt het niet af naar de waterloop. Maar doordat de grond zich onder de kiezel bevindt en de bodembacteriën daar niet optimaal presteren, is dat geen ideale oplossing.

 

3) Onverhard oppervlak

Kies dus bij voorkeur voor een onverhard oppervlak. Een stuk braakliggend terrein of een strook gras zijn ideaal. Als er water door de trays spoelt, komt het in de bodem terecht. Daar wordt het afgebroken door de bodembacteriën.

Als je dit niet graag doet omdat je slakkenschade vreest, dan kan een gronddoek ook een oplossing bieden. Het voordeel is dat slakken niet door het doek kunnen. Het overtollige water kan wel in de grond dringen en door het gronddoek blijft de bodem goed betreedbaar.

 

Spoel ook de handsproeier

Zoek dus naar de best mogelijke plaats op je bedrijf om de trays met planten tijdelijk te stockeren. Let er tot slot ook op dat je de handsproeier waarmee je de bespuiting uitvoert, spoelt op een onverhard terrein. Of vang het spoelwater op.

De risico’s op puntvervuiling zijn reëel en moeten zoveel mogelijk vermeden worden. Alle kleine en grote inspanningen helpen de waterkwaliteit vooruit!!