In het project SoildiverAgro zoeken 22 Europese partners samen naar beheermethoden en teeltsystemen die de bodembiodiversiteit verbeteren. Het doel daarbij is de externe productiemiddelen (meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, arbeid) te verminderen zonder in te boeten aan gewasproductie en –kwaliteit. De Vlaamse projectpartners ILVO, PSKW en Inagro nodigen je uit om op 19 mei online mee te denken over het bodemleven en de bodemkwaliteit in de groenteteelt. Met jouw inbreng kunnen ze een proef rond de impact van extensivering van de groenteteelt afstemmen op de praktijk.

Deel jouw moeilijkheden en noden rond bodemkwaliteit in groenteteelt tijdens online discussiegroep

Intensieve groenteteelt wordt gekenmerkt door een beperkte gewasrotatie, intensieve bodembewerking en eenzijdige bemesting. Dat systeem heeft een negatief effect op het bodemleven en de bodemkwaliteit. Bovendien zorgt het voor een gunstige omgeving voor de ontwikkeling van plagen en ziekten.

In een meerjarige proef willen we onderzoeken hoe we dat systeem kunnen extensiveren (minder externe input van middelen, minder arbeid, minder kapitaal,...). Van veel technieken is het effect op het bodemleven in grote lijnen gekend. Zo hebben een verhoogde input van organische stof, niet-kerende bodembewerkingen en een verminderd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bijvoorbeeld een positieve invloed.

In samenspraak met de sector willen we nagaan welke combinatie van verschillende maatregelen haalbaar is voor de praktijk. Dit systeem testen we uit waarbij we de gevolgen op de bodembiodiversiteit onderzoeken en de vragen van telers proberen te beantwoorden.

 

Jouw ervaringen zijn waardevol voor onze proef

Graag nodigen wij jou uit voor een online discussiegroep over bodemleven en bodemkwaliteit in de groenteteelt. Deze online bijeenkomst vervangt het geannuleerde event van 30 maart.*

 

  • Voor wie?
    Gangbare en biologische groentetelers, zowel zij die al sterk investeren in bodemkwaliteit als zij die nog ideeën of overtuiging nodig hebben. Ook adviseurs en andere stakeholders zijn erg welkom.

 

  • Waarover zullen we discussiëren?
    We plannen een bijeenkomst om moeilijkheden en noden betreffende bodemkwaliteit te bespreken en om te discussiëren over de proefopzet op basis van jouw ervaring. We vragen jouw input om onze proef zo veel mogelijk te laten aansluiten op de praktijkomstandigheden: welke technieken voor extensivering worden al toegepast? Welke combinaties zijn haalbaar, welke niet? Welke vragen en moeilijkheden zijn er?
  • Wanneer?
    In de huidige situatie kunnen we niet fysiek bijeenkomen. Daarom voorzien we een online forum op dinsdag 19 mei om 13.00 u. We organiseren een bijeenkomst van anderhalf uur.

 

 

  • Kan je er niet bij zijn op de discussiegroep? Of zie je een online sessie niet zitten? Dan nog horen we graag hoe jij erover denkt of met welke vragen jij zit. Mail je bedenkingen, ideeën en/of vragen naar: sander.fleerakkers@proefstation.be. Of bel 0473 35 35 24 (bereikbaar iedere werkdag tussen 8 u en 17 u. Op 7, 12 en 14 mei ook ’s avonds tot 21 u).

 

* Ter info: voor de geannuleerde bijeenkomst van 31 maart in Inagro over bodemleven en bodemkwaliteit in de akkerbouw wordt later ook een alternatief voorzien.

 

OverzichtPSKWSoildiverAgro06052020.png

Het Horizon 2020-project SoildiverAgro komt tot stand met financiële steun van de Europese Unie. - http://soildiveragro.webs.uvigo.es/

LogoBannerSoilDiverAgro.jpg

 

Gekoppelde thema's & sectoren: Biologische Productie | Groenten Open Lucht