De aardappelen zijn geplant en de onkruidbestrijding is gebeurd of staat op de planning. Daarna is het tijd om de staalname voor bijbemesting aan te vragen. Het ideale moment voor staalname is namelijk als de aardappelen bloempotgroot zijn (een tweetal weken na opkomst of vier tot zes weken na de laatste bemesting).

Bijbemesten in aardappel: vraag nu je staalname aan!

Waarom een staalname?

Aardappelen hebben enerzijds een grote stikstofbehoefte en anderzijds een eerder beperkt wortelstelsel. Dat maakt het moeilijk om een juiste hoeveelheid stikstof op het juiste moment in de bewortelbare zone van de aardappel te plaatsen.  

Bemesten is namelijk niet evident. Er zijn veel bronnen waaruit stikstof vrijkomt. In eerste instantie denken we aan onze bemesting met dierlijke mest en kunstmest. Maar verder zal ook stikstof vrijkomen uit de organische stof van onze bodem, uit de oogstresten van de voorvrucht en uit de dierlijke bemesting van vorig jaar. Een hoog of laag koolstofgehalte, een zware zandleemgrond of een lichte zandgrond, een voorvrucht silomaïs of spruitkool, regelmatig wat stalmest of steeds drijfmest, overwegend akkerbouw of groenten,… Het zijn allemaal factoren die de stikstofbalans beïnvloeden.

Door regelmatig een staal te nemen, leer je je grond kennen als geen ander. Blijkt uit analyses dat je maar weinig moet (bij)bemesten, of heb je een onverwacht hoog nitraatresidu, dan heb je waarschijnlijk een bodem die rijker is dan je denktMet een stikstofstaal krijgen we inzicht in de actuele bodemvoorraad en kan hij, indien nodig, verder aangevuld worden. Veelal zijn het voor aardappel eerder beperkte adviezen die je via bladbemesting kunt geven.  

Is het advies al nul, dan betekent dat dat er bepaalde factoren meer stikstof hebben vrijgesteld dan voordien ingeschat. Maak daarvan gebruik om de toekomstige bemestingen op dit perceel verder te verfijnen.

   

Wat is belangrijk voor een correct advies? 

Zoals eerder vermeld zijn er veel factoren die een invloed hebben op de stikstofvrijstelling uit de bodem. Binnen de bemestingsadviezen wordt getracht een deel daarvan zo goed mogelijk in de schatten. De stikstofopname van een gewas als aardappel is ook afhankelijk van onder meer het ras.  

Geef dus zeker het volgende mee bij staalname:

  • de voorvrucht en de oogstdatum ervan > indien mogelijk een inschatting van het volume oogstresten (weinig, matig, veel);
  • de toegediende organische mest van het huidige en het vorige jaar met de dosis en periode;
  • de plantdatum en voorziene oogstdatum van de aardappelen;
  • het ras;
  • het gebruik van het perceel (eerder akkerbouwmatig of vooral groenteteelt).

 

Staalname plannen

Wil je een staalname plannen? Contacteer ons labo via 051 27 33 30 of info.labo@inagro.be.
 
Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Bodem En Bemesting