Sinds dit voorjaar is flumioxazin (Toki®) erkend als gewasbeschermingsmiddel in wortelen, pastinaak en knolselder in openlucht. Het is een welgekomen werkzame stof om het spectrum te vervolledigen. Zwarte nachtschade (foto), aardappelopslag, doornappel, veenwortel, akkerwinde en haagwinde wilden nogal eens ontsnappen aan de andere erkende herbiciden. Met flumioxazin in na-opkomst kan je nu ook tegen die onkruiden aan de slag. Er wordt ook gewerkt aan een erkenning in andere teelten.   

  
  
Herbicidenspectrum in wortelen opnieuw vrij compleet

Continue herziening werkzame stoffen   

Gewasbeschermingsmiddelen worden regelmatig onder de loep genomen, waardoor bepaalde werkzame stoffen om heel diverse redenen worden ingetrokken. Zo is het ook linuron vergaan. Dat herbicide was aanvankelijk het basisherbicide in graangewassen, maar het ontpopte zich later tot een basisherbicide in aardappelen en groenten. Vooral in groenten baarde de intrekking telers zorgen. In wortelen heeft dat evenwel geleid tot de erkenning van aclonifen (o.a. Challenge®), en nu ook flumioxazin (Toki®).   

Doordachte aanpak noodzakelijk    

Bij wortelen is het belangrijk om in vooropkomst standaard de drieledige combinatie van aclonifen (Challenge®), clomazon (o.a. Centium®) en pendimethalin (o.a. Stomp Aqua®) in te zetten, of producten op basis van combinaties van deze werkzame stoffen, ook als het droog is. Na de opkomst heb je nu ook flumioxazin (Toki®) ter beschikking, naast metribuzin (o.a. Sencor ®) en prosulfocarb (o.a. Defi®), eventueel aangevuld met aclonifen en pendimethalin.   

Flumioxazin (Toki®)    

Dit herbicide wordt aan hogere dosis al langer gebruikt als totaalherbicide op naakte of weinig veronkruide bodems. Flumioxazin aan lagere dosering vertoont selectiviteit in onder andere schermbloemigen en is sinds dit voorjaar erkend in wortelen, pastinaak en knolselder aan 0,06 kg/ha met één toepassing per teelt in het stadium BBCH 12-19 (2 tot 9 of meer bladeren ontvouwen). Het is erkend tegen grasachtige en tweezaadlobbige onkruiden.   

Speciale handleiding!   

In deze teelten is het wel een herbicide met een speciale handleiding. De contactwerking wordt in belangrijke mate versterkt als het product verspoten wordt in combinatie met EC-formuleringen of uitvloeiers! Het effect is zelfs zo sterk, dat het product veel gewasverbranding kan veroorzaken. Het is daarom belangrijk om enkel te behandelen op een afgehard gewas en als er geen regen wordt voorspeld!   

Aan deze lage dosering is er enkel bodemwerking als het voldoende vochtig is. Een voordeel is wel dat flumioxazin een zuiver contactmiddel is, waardoor schade onder normale omstandigheden zal uitgroeien. In functie van de groeiomstandigheden nadien kan het al dan niet een licht negatieve impact hebben op de opbrengst. Dit herbicide is daarom bedoeld als correctiebehandeling tegen onkruiden die ontsnappen aan de andere, hoger vermelde herbiciden.      

wotelentoki.jpg
Foto: In de proeven 2019 van Inagro gaf flumioxazin in wortelen zeer veel verbranding. Er werd behandeld op een niet afgehard gewas tijdens een koudere en vochtige periode. De impact op de opbrengst was uiteindelijk 0%.

  

Speciale reiniging spuittoestel!   

Na gebruik van Toki® is een speciale reiniging van het spuittoestel echt noodzakelijk. Zo voorkom je schade in gewassen die je nadien met het hetzelfde toestel behandelt. Zeer gevoelig zijn boontjes, koolgewassen, aardappelen, ... . Lees aandachtig het etiket!        

Mechanische onkruidbestrijding   

Niets belet je uiteraard om ook aan de slag te gaan met mechanische onkruidbestrijding. Tussen de rijen en/of ruggen kan je zonder probleem onder andere schoffelen. Het probleem situeert zich evenwel in de rij. De onkruidjes tussen de wortelplantjes zijn bijna niet mechanisch te verwijderen. Biotelers  hebben daardoor nogal wat wiedwerk in de rij.   

In de gangbare teelt kan je uiteraard op de ruggen en/of rijen aan de slag met bandbespuiting. De echte doorbraak van bandbespuiting zal er wellicht pas komen als we beschikken over GPS- en/of cameragestuurde spuitdoppen op een klassiek spuittoestel, waardoor we blijvend aan de slag kunnen met de grote, vertrouwde werkbreedtes.   

  
Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Gewasbescherming | Groenten Open Lucht