Hoewel jacht en visvangst verboden zijn tijdens deze uitzonderlijke coronatijden, geldt er geen verbod op bijzondere jacht en bestrijding ter voorkoming van schade aan landbouwgewassen en overpopulatie van bepaalde soorten. Je mag je dus verplaatsen om bijzondere jacht of bestrijding uit te voeren, maar hou wel rekening met de regels van social distancing.

Bijzondere jacht en bestrijding niet geplaagd door Covid-19

Uiteraard dien je wel nog altijd een melding te doen bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Bijzondere jacht kan preventief aangevraagd worden voor een periode van maximaal drie maanden en moet minstens 24 uur voor de start van de actie gemeld worden door de jachtrechthouder bij het Agentschap voor Natuur en Bos. De landbouwer moet kunnen aantonen dat hij minstens één preventieve maatregel heeft genomen om schade te voorkomen.

Om bestrijding te kunnen (laten) uitvoeren, moet je aan volgende voorwaarden voldoen:  

  • Toepassing van minstens één van de verplichte preventieve maatregelen, vooropgesteld in de code 'goede praktijk ter preventie van soortenschade', is noodzakelijk. Meer info: handboek 'de natuur als goede buur'.
  • Er moet effectief sprake zijn van (beperkte) schade, want in tegenstelling tot bijzondere bejaging kan bestrijding niet vooraf aangevraagd worden.
  • De jachtrechthouder moet schriftelijk in gebreke gesteld worden. Je kan als grondeigenaar dan zelf een jager naar keuze aanstellen. Vaak doen landbouwers een beroep op de gebruikelijke jager, omdat het gewoon een formaliteit is om de bestrijding goedgekeurd te krijgen.
  • Tot slot moet je ook nog een verplichte voorafgaandelijke melding doen bij het Agentschap voor Natuur en Bos: 24 uur vooraf, waarvan minstens 1 halve werkdag. Het meldingsformulier voor de bestrijding van wildsoorten kan je per soort terugvinden op de website van Natuur en Bos.