Een blijvende aandacht om meer koolstof op te slaan in de bodem bevordert de vruchtbaarheid van de landbouwbodems en draagt tegelijk bij aan het bereiken van klimaatdoelstellingen. Er bestaan meerdere technieken om meer koolstof op te slaan, met verschillen op vlak van rendabiliteit.

Koolstofopslag in de bodem: hoe en waarom?

Carbon Farming, of de opslag van koolstof in je bodem, is een basisvereiste om te werken aan een goede bodemkwaliteit. Bovendien kan je als landbouwer tegelijk helpen om de klimaatverandering te vertragen.

Vaak is het inzicht in technieken die bijdragen aan koolstofopslag beperkt. Daarom werd op zowel Europees als Vlaams niveau een selectie doorgevoerd van maatregelen die haalbaar zijn. Dat resulteerde in een lijst waarvan volgende vijf technieken als het meest beloftevol worden gerangschikt voor de Vlaamse land- en tuinbouw:
  • groenbedekkers inzetten of gewassen onderzaaien,
  • gewasrotaties uitbreiden,
  • stalmest inzetten,
  • compost gebruiken,
  • grasland management en behoud van grasland toepassen.

 

Win-winsituatie creëren met verdienmodellen

Het is mooi meegenomen als je iets terugverdient voor de geleverde inspanningen. Er is veel onduidelijkheid over mogelijke verdienmodellen in de landbouwsector. Samen met Nederlandse, Duitse en Noorse partners dragen wij bij aan de aanpak van deze uitdagingen en proberen we de meest geschikte verdienmodellen te selecteren.

In Vlaanderen wordt gewerkt aan de uitbouw van praktijkvoorbeelden die aantonen hoe een landbouwer vergoed kan worden voor de geleverde inspanningen en tegelijkertijd zijn bodemkwaliteit verbetert. Laat je via volgend filmpje overtuigen van de voordelen en mogelijkheden:
Ben je zelf klaar voor deze positieve verandering? Geef ons dan een seintje, zodat we je kunnen begeleiden bij de uitwerking van je idee.

 
 
Meer info
 
Voor vragen omtrent dit project of bij interesse in de uitwerking van een initiatief in dit domein kan je terecht bij:
 
 
Dit nieuwsbericht kadert in het Interreg-project Carbon Farming.
 
20190505Bcarbonfarmingbanner.jpg

20190505Bcarbonfarming.png