Ben je op zoek naar een vernieuwende aanpak op je bedrijf? Of wil je aan de slag met ecologisch verantwoorde voedselproductie? Dan is een slimme en lokale samenwerking rond boslandbouw misschien iets voor jou. Inagro is op zoek naar land- of tuinbouwers die bereid zijn om op perceelsniveau een rendabel agroforestrysysteem uit te werken in directe samenwerking met diverse geïnteresseerde lokale partijen, waarbij elke partij voordeel heeft.

Gezocht: landbouwers voor uitbouw lokale samenwerking rond agroforestry

In april 2020 ging Inagro van start met het tweejarige demoproject ‘Boslandbouw, samen werkt’. We illustreren de mogelijkheden en meerwaarde die samenwerkingen op eenzelfde agroforestryperceel bieden. Een actieve samenwerking tussen teeltexperten, natuurexperten, diverse lokale actoren en financiers bij de uitbouw, het beheer en valorisatie van een perceel met boslandbouw kan heel wat barrières wegnemen om met deze praktijk te starten.

We zijn concreet op zoek naar land- of tuinbouwers die een samenwerkingstraject rond boslandbouw wensen uit te werken en in praktijk kunnen brengen. Als ervaringsdeskundige zorgt Inagro daarbij voor begeleiding bij de uitwerking van dit traject en het agroforestrysysteem zelf.


agroforestry boomstrook.jpg
De boomstrook in een agroforestrysysteem kan productief ingevuld worden, maar opent evenzeer mogelijkheden op het vlak van biodiversiteit. © Consortium Agroforestry Vlaanderen


Zo’n samenwerking kan vele vormen aannemen en alle betrokken partijen kunnen expertise aanbrengen of vanuit hun intrinsieke motivatie zorgen voor financiering, arbeidskracht, een afzetmarkt,… Bijvoorbeeld:

  • samenwerking tussen twee landbouwers waarbij één landbouwer verantwoordelijk is voor de boomcomponent en de andere voor het tussenliggende gewas;
  • lokale natuurverenigingen die investeren in de aanleg en het onderhoud van een biodiverse bloemenstrook onder de bomen of een houtkant aan de rand van het perceel;
  • de buurtwinkel die een rij fruitbomen financiert en in ruil de oogst mag vermarkten en tegelijkertijd werkt aan hun duurzaam imago;
  • de school om de hoek die mee investeert en een educatief luik wil koppelen aan het  boslandbouwperceel;
  • buurtbewoners die een boom huren in ruil voor de oogst;
  • het nabijgelegen hospitaal als vaste afnemer van groenten voor de verwerking in de eigen grootkeuken;Voel je je aangesproken en denk je dat deze vernieuwende aanpak een meerwaarde kan betekenen voor jouw bedrijf? Neem dan vrijblijvend contact op met Willem Van Colen (willem.vancolen@inagro.be of 051 27 33 15).

Meer weten over agroforestry? www.agroforestryvlaanderen.be
Dit project kwam tot stand met de steun van de Vlaamse Overheid.


logo Vlaanderen omgeving.png