De interesse in patrijzenmaatregelen vindt nu ook ruimere ingang in de praktijk: Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart opent niet alleen in naam maar ook in eigen regio zijn hart voor de patrijs. Geïnspireerd door de aangelegde maatregelen in de regio Ramskapelle, groeide het idee om in het werkingsgebied van Stad-Land-schap (17 gemeenten van de arrondissementen Roeselare en Tielt) in te zetten op een kwalitatieve leefomgeving voor de patrijs.

Maatregelen voor patrijs spreiden hun vleugels

Sinds 2017 bouwt het PARTRIDGE-project, onder meer in Ramskapelle, actief aan een betere leefomgeving voor de patrijs. Deze typische akkervogel van het Vlaamse landbouwlandschap staat steeds meer onder druk. Inspanningen door landbouwers en onderzoekers binnen PARTRIDGE richten zich niet alleen op het herstel van de soort op zich, maar streven ook naar een algemene toename in akkerbiodiversiteit. Als de patrijs het goed doet in een bepaalde regio, zullen ook andere soorten meeliften en hun voordeel halen uit de aangelegde maatregelen. In de voorbije 3 jaar werd al heel wat onderzoek gedaan naar welke maatregelen goed zijn voor de patrijs en hoe deze in te passen zijn op een landbouwbedrijf. Het succes van de patrijsvriendelijk beheerde bloemblokken vormt daarbij een ankerpunt.

2020-04-17Blog PARTRIDGE WVHartExcursie1.jpg
Veldbezoek met Stad-Land-schap 't West-Vlaamse hart in PARTRIDGE demogebied in Ramskapelle, Nieuwpoort


Naast de maatregelen op zich lijken nu ook de demonstraties in het gebied hun vruchten af te werpen. Zo inspireerden ze onder meer de coördinator van het Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart, Roeland Vanlerberghe, om de mogelijkheden voor de patrijs binnen het eigen werkingsgebied te onderzoeken.  

2020-04-17 Blog WVHart Roeland.jpg
Roeland Vanlerberghe, coördinator Stad-Land-schap 't West-Vlaamse hart


       > Roeland Vanlerberghe: "Een voorwaarde voor betrouwbare tellingen is de beschikbaarheid van voldoende tellers, zodat het volledige gebied meermaals geïnventariseerd kan worden. Geen waarnemers, geen cijfers dus."


Uit de database Waarnemingen.be bleek ‘t West-Vlaamse hart een witte vlek op het vlak van akkervogels. Maar dat wil zeker niet zeggen dat deze regio kansloos is, integendeel! Binnen het werkingsgebied heerste immers het vermoeden dat de patrijs het helemaal zo slecht niet doet in vergelijking met andere delen van Vlaanderen. En daarom wil Roeland ook niet wachten met het opstarten van enkele pilootprojecten.  

       > Roeland Vanlerberghe: "Als de kansen zich voordoen, moet je die ook durven grijpen! Daarom werden op verschillende plaatsen in onze regio de afgelopen jaren al proefvelden aangelegd door landbouwers en jagers. Dit kan een stimulans zijn voor onze vrijwilligers om op pad te gaan."

De proefvelden toonden ondertussen al aan dat maatregelen sowieso mogelijk en praktisch haalbaar zijn, zelfs in een intensief landbouwgebied als de streek rond Roeselare. Zo vond het Stad-Land-schap al een tiental verschillende landbouwers en jagers bereid om een proefplot aan te leggen, goed voor in totaal zo’n 3,5 ha. Bovendien stijgt de interesse in de regio voor de maatregelen voelbaar en ziet het ernaar uit dat dat areaal dit jaar nog zal toenemen.

       > Roeland Vanlerberghe: "Vrijwilligers van de wildbeheereenheden Baekeland en ’t Veld en vrijwilligers van Natuurpunt Mandelstreke en De Torenvalk trokken in 2019 de akkers in en telden er patrijzen, kieviten, zwaluwen, gele kwikstaarten, grasmussen en heel wat andere akkervogels."

2020-04-17 PARTRIDGE monitoringSLWH.jpg
Patrijzentellingen in werkingsgebied Stad-Land-schap 't West-Vlaamse hart


Die telgegevens worden momenteel in kaart gebracht. Op basis daarvan zal het Stad-Land-schap kunnen nagaan in welke gebieden de meeste vogels voorkomen, waar de landschappelijke kansen het grootst zijn en welke specifieke maatregelen daar dan toegepast kunnen worden om de akkervogels nog meer te helpen.  

        > Roeland Vanlerberghe: "Dit jaar zullen we op kansrijke percelen in het werkingsgebied van het Stad-Land-schap patrijsvriendelijke bloemenmengsels inzaaien. Flexibiliteit blijft wel een must. Omdat deze groentestreek niet zomaar vergeleken kan worden met de polderstreek, werken we met een licht aangepast patrijzenmengsel."


Heel mooi om te zien dat het PARTRIDGE-project niet enkel demonstratiemaatregelen zaait, maar ook effectief resultaten oogst, want mede dankzij de ontmoetingsmomenten in Ramskapelle, bouwt nu ook het Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart een eigen akkervogelwerking uit. De patrijs en zijn lotgenoten zijn jullie dankbaar!

 

 


logo partridge.jpg.pngGekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Landbouw In Zijn Omgeving