Ammoniumzouten en mineraalconcentraat tonen een hoog potentieel als kunstmestvervanger. Alleen worden ze momenteel (nog) niet als kunstmest aanzien. Met het project Nitroman willen we via demovelden aantonen dat deze meststoffen het net zo goed doen als kunstmest, en dat in verschillende teelten en bodems. De vier praktijkcentra in het project werken momenteel volop aan de voorbereiding en aanleg van die veldproeven.

Herwonnen meststoffen gebruikt in de veldproeven van Nitroman

Het mestoverschot in de Vlaams-Nederlandse grensregio wordt verwerkt en geëxporteerd, terwijl kunstmest moet worden aangekocht om in de behoefte van het gewas te voorzien. Nochtans worden er nu al ammoniumzouten en mineraalconcentraten geproduceerd door via de innovatieve technieken stripping-scrubbing en membraanfiltratie. De herwonnen meststoffen hebben eigenschappen gelijkaardig aan die van kunstmest, maar worden nauwelijks in de landbouw toegepast. Daarom willen we met de veldproeven in het Nitroman-project aantonen dat deze herwonnen meststoffen het in het veld net zo goed doen als kunstmest.

 
 
Demovelden
 
Om dat te staven, leggen vier praktijkcentra binnen het project gedurende drie groeiseizoenen veldproeven aan, waar ook elk jaar een proefveldbezoek zal worden georganiseerd:
  • Proefstation voor de Groenteteelt Sint-Katelijne Waver legt een veldproef aan in de groenten;
  • Hooibeekhoeve test de producten uit in grasland;
  • PVL Bocholt onderzoekt de meststoffen in maïs;
  • en Proefboerderij Rusthoeve zal de producten demonstreren in aardappelen.
Hou dus zeker onze nieuwsbrief en die van de praktijkcentra in de gaten voor de uitnodiging voor een bezoek aan deze proefvelden!
 
 
Druk je stempel op het project
 
Via een klankbordgroep, die op regelmatige tijdstippen samenkomt tijdens de duur van het Interreg VL-NL project NITROMAN (1/12/2019 – 30/11/2022), worden de knelpunten aangepakt die de transitie van de mestverwerking naar een circulaire economie momenteel nog verhinderen.
 
 
 
Meer info?
 
> Bezoek de website voor meer info over het project.
> Of volg het project op Facebook.
 
Voor meer vragen of informatie over dit project, nutriëntenrecuperatie en herwonnen meststoffen kan je terecht bij:
 
 
 
Nitroman wordt gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu.
 
20200414_Nitroman_Logobanner.png