Vanaf 1 januari 2020 wordt ook champost, afkomstig van biologische paddenstoelenteelt, beschouwd als dierlijke mest. De stikstofinhoud kan als dusdanig mee verrekend worden in de vereiste 20 % stikstof die afkomstig moet zijn van biologische oorsprong.

Uitbreiding reglementering dierlijke mest in bio – BIO CHAMPOST

Sinds 1 januari 2018 is het in Vlaanderen verplicht om bij aanvoer van verse dierlijke mest op biopercelen, minimaal 20 % stikstof van biologische oorsprong te gebruiken. Dit percentage wordt ook in 2020 gehandhaafd, maar er werd een uitbreiding voorzien van de toegelaten mestsoorten waarbij de stikstofinhoud van champost, afkomstig van biologische paddenstoelenteelt, mee verrekend kan worden in de vereiste 20% stikstof die afkomstig moet zijn van de biologische oorsprong.

De belangrijkste nutriënten van 1 ton verse champost zijn:

  • 214 kg organische stof
  • 6,3 kg stikstof [N]
  • 4,0 kg fosfaat [P2O5]
  • 45 kg kalk [CaO]

> In dit document van de Vlaamse overheid vind je alle regels voor het gebruik van dierlijke mest in de biologische landbouw.

Gekoppelde thema's & sectoren: Biologische Productie | Eetbare Paddenstoelen