De eerste zwaluwen zijn terug en daarmee dus ook de lente. In West-Vlaanderen zijn er heel wat gemeentes en steden die deze vliegen- en muggenvangers een hart onder de vleugel willen steken. Zijn er zwaluwen op jouw bedrijf? Informeer dan zeker eens bij de milieudienst van je gemeente of stad.

Daar is de lente, daar is de zwaluw...

De zwaluwen zijn terug! En daar hebben ze heel wat moeite voor moeten doen. In het najaar vertrokken ze voor een lange tocht over de Sahara naar de zuidelijke woongebieden. Om te broeden, keren ze ieder jaar terug naar hun vaste, meer noordelijk gelegen broedplaatsen. Daarvoor moeten ze opnieuw de Sahara oversteken. Er zijn niet veel zwaluwen die deze dubbele oversteek overleven. Dus als ze hier zijn, zorgen we er maar beter voor dat ze naast voldoende voedsel ook voldoende kansen krijgen om gezonde nesten voort te brengen.

Een groot aantal West-Vlaamse steden en gemeenten kennen daarom een kleine subsidie toe als er nesten van zwaluwen op jouw bedrijf aanwezig zijn. Het aantal nesten bepaalt het bedrag van de subsidie.

Let op!
Bij varkensstallen primeert de wetgeving rond de bioveiligheid en mogen er dus in principe geen nesten voorkomen. Zijn er toch bewoonde zwaluwnesten, dan kunnen er extra maatregelen opgelegd worden door het FAVV om de bioveiligheid te garanderen en gezondheidsrisico’s te beheersen. Je stallen laten openstaan ten gunste van de boerenzwaluw, wordt door gemeentelijke subsidies gepromoot, maar voor varkensstallen is dat dus in strijd met de FAVV-regelgeving.

Los van deze financiële tegemoetkoming is het ook gewoon leuk om zwaluwen in je buurt te hebben. Boerenzwaluwen houden van open landbouwlandschappen. Veeboederijen met open stallingen vormen dan ook favoriete locaties om te nesten. Wist je dat zwaluwen de ideale partner zijn bij de bestrijding van vliegen en muggen? Wanneer er jongen zijn, kan één boerenzwaluw tot wel 10000 insecten per dag vangen. Heel wat redenen dus om toch maar eens naar boven te kijken.

Wat kan je doen om hen aan te trekken?
Zijn er geen zwaluwnesten op jouw bedrijf maar zie je ze toch vaak in de buurt vliegen, dan kan je door het plaatsen van kunstnesten diertjes proberen te lokken.

  • Plaats minstens twee kunstnesten, want zwaluwen vormen graag kolonies.
  • Hang de kastjes op in een toegankelijke stal of schuur, maar wel op een hoge, donkere plaats uit de tocht.
  • Een kabel of zitstok in de omgeving van de kunstnesten is ook belangrijk. Zo kunnen ze veilig uitrusten.
  • Om overlast door uitwerpselen te beperken, kan je een houten plankje ophangen onder het nest. Let er wel op dit voldoende laag te hangen zodat de in- en uitvliegroute van de zwaluwen niet belemmerd wordt.
  • Goeie nestkasten vind je onder meer bij bij Vivara.

Wat kan je doen om ze te helpen?
Een zwaluwnest bestaat vooral uit modder. Een modderpoel aanleggen in de buurt van een plaats waar nesten mogen komen, kan helpen. Stapsgewijs kleven de zwaluwen dan modder aan een ruwe muur of plafond (voor goede hechting). Als vertrekpunt voor hun nest gebruiken ze vaak een steun: een latje, richel, draad, nagel, lamp,…

zwaluwnest.jpg


Afgesloten stallen zijn een recent probleem voor de zwaluw. Een opening voorzien van eind maart tot september wordt in het geval van een gesloten stal aangeraden. Een raampje van 30 op 30 cm volstaat al. Let wel, voor varkenshouders is dit in strijd met de regelgeving rond de bioveiligheid (zie hoger).

Verruigde overhoekjes en bloemenranden trekken heel wat insecten aan. Ook het inrichten en onderhouden van kleine landschapselementen (zoals hagen, heggen, houtkanten en poelen) kan het verschil maken voor zwaluwen. Extra insecten aantrekken klinkt misschien tegenstrijdig, maar als je zwaluwen wil inzetten als natuurlijke insectenbestrijders op je bedrijf, moet er uiteraard ook voldoende eten voor hen zijn om te overleven. Bovendien zijn het vooral nuttige insecten (bestuivers en plaagbestrijders) die aangetrokken worden door verruigde vegetatie en bloemenranden. Het gebruik van insecticiden wordt logischerwijs ten stelligste afgeraden.

Tot slot: onderhoudswerken aan stallen waar zwaluwen broeden doe je bij voorkeur in de wintermaanden.Meer informatie? Contacteer kim.debus@inagro.be of 051 27 33 77.