In maart vond een studienamiddag plaats in Inagro rond het omgaan met water op hydrocultuurbedrijven. Glasgroenten-, aardbei- en witlooftelers hebben namelijk gelijkaardige uitdagingen met water op hun bedrijf. De 61 deelnemers werden voor een halve dag ondergedompeld in de waterproblematiek en ontvingen naast informatie uit diverse projecten ook informatie over nieuwe en beschikbare technieken via de technologiebedrijven.
Informatie uit studiedag over omgaan met water op hydrocultuurbedrijven

Omgaan met spuistroom

Tijdens de plenaire sessies lichtte An Decombel de resultaten uit het aflopende project S.O.Spuistroom toe. Alle informatie daarover is ook terug te vinden via de website van CVBB. De nadruk werd nog maar eens gelegd op de preventie van spuistroom en de mogelijke stappen die je daarvoor kunt ondernemen. De opgestelde technologiefiches en rekenbladen kunnen daarbij een hulpmiddel zijn.

Brecht Catteeuw van CVBB legde dan weer meer de nadruk op de gevolgen van spuistroom uit de glastuinbouw op de MAP-meetpunten. De nitraatinhoud van die spuistroom is vaak heel hoog en kan zo de gemiddelde waarden van een afstroomzone sterk verhogen. Dat kan ervoor zorgen dat een gebied in een ander gebiedstype terechtkomt en er strengere maatregelen van kracht worden. Het is dus essentieel dat de spuistroom op een correcte wijze wordt afgezet, namelijk als een type 3-meststof met de bijhorende verplichtingen.  

In plaats van de spuistroom uit te rijden, kan je er ook voor kiezen om de spuistroom te verwerken zodat het nadien voldoet aan de lozingsnormen. Deze optie werd tijdens de studiedag behandeld door Dominique Huits van Inagro. Het NuReDrain-project toonde aan dat een MBBR installeren in combinatie met een fosforfilter een compacte en goede methode is om de spuistroom en/of het drainagewater te verwerken. Er wordt echter wel benadrukt dat een regelmatige controle en toevoeging van een koolstofbron nodig is om een goede werking te garanderen.

 

Maximale informatieoverdracht door rondleiding in kleine groepjes

Na de plenaire sessies werden de deelnemers opgesplitst in kleine groepjes en werden diverse standen bezocht. Die standen werden enerzijds bemand door onderzoekers van de proefcentra en anderzijds door technologieleveranciers (Agrozone, Ecofilter, Horticoop Technical Services, Moleaer, Prominent, Roam Technology, WVT industries en Bieau).
 

  • Zelf aan de slag

Tijdens de rondgang gaven Inagro en PCS twee praktische toelichtingen om zelf een biofilter en een MBBR samen te stellen voor respectievelijk de verwerking van spoel- en reinigingswater van je spuittoestel en spuiwater. Van de biofilter zijn de brochure over de benodigdheden en het stappenplan al beschikbaar. De brochure van de MBBR wordt binnen enkele weken online verwacht.

  • Waterontsmetting

Verschillende ontsmettingsmethoden kwamen ook aan bod. Naast de ontsmetting met waterstofperoxide werden ook ontsmetting met zuivere chloor en met ozon besproken. Het voordeel van die drie methoden is dat ze ook de biofilm in de leiding aanpakken. Allen benadrukken ze ook de noodzaak om metingen uit te voeren zodat bepaald kan worden of de dosering correct verloopt. Bij waterstofperoxide gebeurt de meting nog vaak via teststrookjes, maar Prominent stelde een toestel voor waarop je de dosering continu digitaal kunt raadplegen. Voor de zuiver chloor- en ozontoestellen wordt het redoxpotentiaal van het water bepaald. Er wordt gestreefd naar een hoge waarde, wat wijst op een hoog oxiderend vermogen van het water.

De zuivere chloorunit zou geen problemen geven met chloraat in de gewassen. Dat werd bevestigd door testen uitgevoerd op sla bij PSKW. Er wordt wel nog een reststroom van NaOH gevormd waarvoor een andere bestemming moet worden gezocht.
 

  • Spuistroom

Spoelwater van filters is nog vaak een belangrijke spuistroom bij bedrijven. Naast het plaatsen van een bezinkingstank zijn ook aangepaste filters een mogelijk alternatief. Tijdens de studienamiddag werd de werking van een doekfilter gedemonstreerd. Daarbij stroomt het water door een doek met aangepaste poriëngrootte en wordt het vuil eruit gefilterd. Als de poriën dichtslibben door het aanwezige vuil, stijgt het waterniveau waardoor het vuile doek automatisch wordt doorgeschoven.      

Er zijn ook al toestellen op de markt die de gewasbeschermingsmiddelen in de spuistroom aanpakken. Die toestellen zijn onder andere gebaseerd op geavanceerd oxidatie (combinatie van waterstofperoxide met UV) of het gebruik van hoge dosissen ozon.

Simon Craeye lichtte de eisen toe waaraan (aardbei)telers met een trayveld volgens MAP 6 tegen 1 januari 2021 zullen moeten voldoen, namelijk het voorzien van minimaal 100 m3/ha vuiledrainopvang in een gesloten bassin/silo en de installatie van een firstflush-systeem waarbij het eerste rijke drainwater altijd kan worden opgevangen, maar het daaropvolgende arme water kan geloosd worden. Met een blauwdruk illustreerde hij hoe een teler dat concreet kan maken. Hij toonde enkele gerealiseerde projecten die in staat zijn om milieubelastende lozing te voorkomen.

 

  • Kwaliteit van het water verhogen

Inbrengen van zuurstof in het water is in hydrocultuur een belangrijk item voor de wortelontwikkeling. Op de studiedag werd de inbreng door middel van nanobubbels besproken. Daardoor zou een betere verzadiging of zelfs oververzadiging met zuurstof bekomen kunnen worden.      

Een ander item dat aan bod kwam is de hexa-cover voor het afdekking van water tijdens de opslag. De bewegende elementen zorgen voor een goede afdekking bij stijgende en dalende waterniveaus. De Nano-plus is een apparaat dat natrium verwijderd. Daarbij zou bij iedere cyclus 20% van het natrium uit het water verwijderd worden.      


 

De getoonde resultaten zijn verkregen binnen volgende projecten:

  • Demonstratieproject ‘S.O.Spuistroom: Slim omgaan met Spuistroom’
  • LA-traject MIRLET: 'Demonstratie van een ondersteuningstool voor beredeneerde irrigatie in bladgewassen onder glas'
  • LA-traject 'Praktijkhaalbare opvang en hergebruik van water op trayvelden aardbei zonder milieu belastende lozing'
  • LA-traject 'Innoverende aanpak voor nitraatreductie in land- en tuinbouwgebieden'
  • Interreg-project ‘NuReDrain: verwijdering en recuperatie van nutriënten uit drainwater’
  • Interreg-project ‘Hy4dense: Ontwikkelen van een hydroponic systeem voor dichtgezaaide gewassen'      

 


logobanner 10 maart_V4.jpg

Gekoppelde thema's & sectoren: Aardbeien | Glasgroenten | Water | Witloof