Vorige zomer legden we een rassenproef aan met veldsla voor de versmarkt. De zomer van 2019 kenmerkte zich door droge en warme omstandigheden. In de proef waren Amely en Bonvita aanraders voor de zomerteelt van veldsla voor de versmarkt. Het kiemingsprobleem van Audace bij warme omstandigheden blijft een hekelpunt.

Veldsla zomerrassen versmarkt - Amely en Bonvita beste keuze

Kieming

Onder de warme omstandigheden verliep de kieming van verschillende rassen trager. Vooral Sensation, Gala, Audace, Canyon en Festival hadden er het meest last van.

Audace ondervond opnieuw problemen door de warme omstandigheden bij de kieming. Die problemen staken de voorgaande jaren af en toe ook al de kop op. De problemen met de kieming bij Audace zorgden mee voor een lage score op uniformiteit. De teler waarbij deze proef plaatsvond, teelde dit ras ook. Hij ondervond minder problemen, wat grote verschillen tussen de batches doet vermoeden.

De meeste rassen met een tragere kieming in de klimaatkast hadden ook kleinere zaden. Het vermoeden is dat het lagere kiemingspercentage gedeeltelijk werd opgevangen door het uitzaaien van meer zaden. Daardoor zijn de opkomstpercentages van de rassen op het veld vergelijkbaar.

Opbrengst

Amely en Bonvita behaalden de hoogste opbrengsten van alle rassen. Die rassen hebben samen met Festival ook de grootste planten. Het lagere opkomstcijfer van Festival zorgt er echter voor dat zijn opbrengst per vierkante meter lager is dan van Amely en Bonvita.

Het iets droger telen dan optimaal heeft hoogstwaarschijnlijk wel zijn impact gehad op de groei en de opbrengst van de rassen.

Planteigenschappen

Bonvita vertoonde een duidelijke nerftekening en was iets donkerder van kleur. Het is nog onduidelijk hoe de markt zal reageren op de uiterlijke kenmerken van dit nieuwe ras.

De bladkleur van Amely was niet overal even egaal. In de jongere bladeren was het bladmoes vaak iets lichter/geler van kleur. Dat werd in voorgaande jaren soms ook al eens opgemerkt.

De planten waren voor een oogst voor de versmarkt nog redelijk klein, maar de aanwezigheid van heel wat zijscheuten doet toch vermoeden dat een oogst al gewenst was. Amely en Tauro vertoonden de grootste gevoeligheid voor het vormen van zijscheuten (spruiten).

 
Gekoppelde thema's & sectoren: Glasgroenten