Net als de voorbije jaren sloten we de groepsaankoop van bloemenmengsels recent succesvol af. Er werd voor meer dan 200 kg zaden besteld, goed voor de aanleg van 6,57 ha bloemenranden. Hoewel we momenteel met wat logistieke problemen zitten door de coronacrisis, doen we al het nodige om de zaden zo snel mogelijk bij de kopers te krijgen.   

 
6,57 ha bloemen voor bijen

Via Inagro kon je tot en met 6 maart opnieuw zaden voor bloemenmengsels bestellen. Sinds 2017 staat de groepsaankoop open voor iedereen. De totale hoeveelheid bestelde zaden is goed voor de inzaai van ongeveer 6,57 ha bloemenranden. Tot de initiatiefnemers behoren dit keer 28 landbouwers, 21 particulieren, 3 openbare besturen en 1 school.  

Dit jaar zal 1,8 ha oppervlakte ingezaaid worden met een mengsel van meerjarige soorten. De overige 4,77 ha wordt ingezaaid met een eenjarig kruidenmengsel. Beide mengsels bieden voedsel voor zowel bijen en hommels als natuurlijke vijanden van plaaginsecten.  

Wanneer inzaaien?  

Vanuit Inagro stimuleren we inzaaien van zowel het een- als het meerjarige mengsel in het najaar, vanaf half september. Een aantal soorten kiemen immers al in het najaar. Andere soorten hebben de passage van de winter nodig om in het voorjaar tot kieming te kunnen komen. De onkruiddruk in het najaar is bovendien ook veel lager, wat een goeie opkomst in het voorjaar in de hand werkt en de kruiden een flinke voorsprong geven op onkruiden.

Eenjarigen inzaaien in het voorjaar zou eventueel ook kunnen, maar hou er rekening mee dat de kans op veronkruiding dan veel groter is. Inzaaien in het najaar valt dus te verkiezen. Meerjarige kruiden inzaaien in het voorjaar wordt sowieso afgeraden omwille van hun zwakke concurrentie ten opzichte van éénjarige onkruiden.   

Bij zaai in april zal het eenjarige mengsel begin juni bloeien. De eerste bloeier in het mengsel is boekweit, die al in een jong stadium begint te bloeien. Zaai je een meerjarig mengsel in het voorjaar? Dan is het langer wachten op de eerste bloei. Pas in het tweede jaar na zaai zal je een goede voedselbron hebben voor bestuivers en natuurlijke vijanden. Dat komt doordat de meerjarige kruiden trager ontwikkelen. Het voordeel van de meerjarige rand is dat je de insecten ook een geschikte plaats biedt om te overwinteren. Zo creëer je lokaal een mooi reservoir van nuttige insecten die helpen bij de bestuiving en bij de bestrijding van insectenplagen in gewassen en bijdragen aan de biodiversiteit.

We danken jullie in naam van alle bestuivers voor jullie deelname aan deze groepsaankoop.   

logobalk kruisbestuivers.jpg