Door de natte weersomstandigheden van de afgelopen periode moest de eerste stikstofbemesting op wintergranen worden uitgesteld. De gunstigere weersomstandigheden van het moment laten toe om de velden onder betere omstandigheden te berijden voor de eerste N-gift bij wintergranen. 

 
Bemesting in wintertarwe: onze vaststellingen en adviezen

Eerste fractie 

Dit voorjaar merken wij een grote spreiding in de stikstofvoorraad tussen percelen. Algemeen is de bodemvoorraad N in de toplaag (0-60 cm) zeer laag. In de laag 60-90 cm (invloed op de gift voor de tweede fractie) is er vooral nog een N-reserve op de zwaardere bodems met voorteelt aardappel. De waarde schommelt tussen de 20-60 kg N/ha. Op de lichtere grondtypes is ook in de laag 60-90 cm veelal geen stikstof meer aanwezig.  

Dit voorjaar wordt een eerste N-gift aangeraden tussen 76 en 100 kg N/ha, dus eerder aan de hoge kant. Naast de bodemvoorraad spelen ook de variëteit, zaaidatum en standdichtheid een rol in de bepaling van de stikstofadvies.    

Naar invulling van dit advies wordt best een type gebruikt met een vrij groot aandeel nitraatstikstof. Dat type meststof zal onmiddelijk werken. Gebruik je een meststof met een groot aandeel ammonium (amoniumsulfaat) of ureum (vloeibare stikstof bevat 50% ureum), dan zal ze nog één of meerdere omzettingen moeten ondergaan vooraleer er nitraat zal vrijkomen.  

Controleer ook de bereidbaarheid van de percelen! Zorg dus voor beperkte gewichten en monteer eventueel de dubbele wielen of verlaag de bandenspanning om structuurschade te voorkomen.  

eerste_fractie_wintertarwe.PNG

Toediening drijfmest

Op sommige percelen wordt ook organische mest gebruikt als stikstofbemesting bij wintertarwe. Belangrijk om te weten is dat je slechts ongeveer 40 % van de totela N inhoud in de mest in rekening mag brengen voor de eerst twee fracties. Vaak moet je bijkomend ook een dosis kunstmest toegepassen, anders riskeer je een N-tekort bij de uitstoeling van de wintertarwe. 

Voorvrucht 

Afhankelijk van de voorvrucht kan er nog een redelijk grote voorraad N aanwezig zijn in de laag 60-90 cm. Voornamelijk na aardappelen, zeker in zware bodems, merken we dat er nog N voorradig is. Deze bodemvoorraad dient in rekening gebracht te worden bij het toepassen van de tweede N-gift tijdens de eerste helft van april. Indien je hier onvoldoende rekening mee houdt, bestaat een grote kans op legering. Om zeker te zijn van de bodemvoorraad N op jouw perceel, kan je best een N-profielanalyse laten uitvoeren door Inagro. Neem contact op met ons via 051 27 33 30 of info.labo@inagro.be.


 

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Bodem En Bemesting