Het aanbod van koolrabirassen voor de verwerkende industrie is vrij beperkt. In deze proef plantten we zes rassen om ze met elkaar te vergelijken. De gemiddelde opbrengst (165 ton/ha) was hoog. RZ32-798 (Rijk Zwaan), Kodiac (Bejo) en Terek (Rijk Zwaan) gaven de hoogste opbrengst, maar RZ32-798 en Kodiac bleken wel minder vlot machinaal te oogsten. Er werd bij geen enkel ras voosheid vastgesteld, ook niet bij Eder (Rijk Zwaan).

Resultaten rassenproef koolrabi industrie 2019

2019, een moeilijk seizoen

2019 was geen gemakkelijk jaar voor de land- en tuinbouwsector. De start van de teelt van koolrabi viel nog behoorlijk mee, maar nabij de oogst waren de combinatie van extreem droog weer, een volumineus gewas en het typisch beperkte wortelgestel niet makkelijk voor de teler. Toch stelden we geen voosheid vast.  


 

Machinale oogstbaarheid

De verwerkende industrie wenst een mooie koolrabi zonder het houtige deel dat zich onderaan de koolrabi bevindt. Het gewas te laag afsnijden betekent extra bijsnijwerk voor de teler en te hoog afsnijden betekent opbrengstverlies. Gemiddeld moesten 40% van de kolen worden bijgesneden, met grote verschillen tussen de rassen. 

 

> Bekijk het volledige verslag van deze proef.

 

FotoBlogDannyRecht.jpg

 
Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Biologische Productie | Groenten Open Lucht