Gedurende twee jaar vormden een aantal kleinfruittelers een operationele groep. Ze werkten samen met Inagro, Agreon en Innovatiesteunpunt aan de automatisatie van een antiworteldoek als onkruidbeheersing bij kleinfruit en groenten. Constructeur Agrocro Machinery liet DETO een machine bouwen die antiworteldoek kan uitrollen. DETO ontwikkelde ook een pennenschieter om het doek tegen de stam van kleinfruit vast te schieten én apparatuur om het doek na de oogst terug weg te nemen.

Machine voor automatische plaatsing en wegname antiworteldoek

Antiworteldoeken leggen en wegnemen gebeurt manueel. Het vergt dus veel tijd en moeite van de teler. Het innovatienetwerk Agreon ging op zoek naar een geschikte machineconstructeur die deze taken kan automatiseren.

Automatische plaatsing
 
Kmo Agrocro Machinery uit het Oost-Vlaamse Lembeke ging de uitdaging aan. Als verdeler-importeur van machines in de fruitteelt werkt de firma nauw samen met machinebouwer DETO uit Nederland. DETO heeft al machines die folie kunnen vlak leggen in allerlei openluchtteelten. Het bedrijf maakt gebruik van een Frans gepatenteerd systeem van CM Regero Industries om de folie via schijven verticaal vast te zetten in de aarde. Dat systeem vormde de basis voor een nieuwe machine die zwartdoek kan uitrollen. Door de machine onder de juiste hellingsgraad te plaatsen is het mogelijk om het doek op de hellende mulchlaag uit te rollen.
 
 
Ontwikkelingsproces van de machine
Fotoreeks_machine_worteldoek.PNG

Foto 1: eerste testen met een machine voor automatische plaatsing van het antiworteldoek (maart 2019)
Foto 2: prototype van een aangepaste uitrolmachine geplaatst onder helling (mei 2019)
Foto 3: pennenschieter die het doek bovenaan tegen de stam van kleinfruit bevestigt (maart 2020)
 
video_worteldoek.PNG

Doek vastzetten en wegnemen
 
Na het uitrollen moest de teler het doek manueel vastmaken bovenaan de stam van het kleinfruit. Ook daarvoor heeft DETO een oplossing. Het bedrijf ontwikkelde een pennenschieter die deze zware klus letterlijk wat uit handen neemt. Het doek terug wegnemen kan met de bestaande vliesdoekoprolapparatuur van DETO.
 
 
Meer info
De machine kan je later dit jaar bezichtigen op een zelfplukboerderij van één van de in dit project betrokken kleinfruittelers. Voor meer info, contacteer Stefaan Serlet via stefaan.serlet@inagro.be. Info over de operationele groep en het nut van een antiworteldoek lees je in dit artikel.
 
 
Zelf een idee?
Heb je zelf een innovatief idee, dan helpt Agreon je zoeken naar de noodzakelijke partner-kmo voor de realisatie en implementatie ervan. Agreon is een netwerk van West-Vlaamse kmo's die innovatieve producten ontwikkelen voor de agrarische sector. Het brengt landbouwers en kmo’s samen. Voor meer info, contacteer Stefaan Serlet via stefaan.serlet@inagro.be.


logobanner_agreon.png
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.
 
Gekoppelde thema's & sectoren: Aardbeien | Gewasbescherming | Glasgroenten | Smartfarming | Wijnbouw | Kiwibes