In het noorden van Gent is er een nieuw woon- en leefproject: de Nieuwe Dokken. Door middel van anaerobe vergisting levert de coöperatie DuCoop duurzame energie aan de bewoners ervan. Hoe dit precies in zijn werk gaat, kun je zelf ontdekken op de excursie! Leer op 20 april het project van A tot Z kennen.  

 
Bezoek de vergistingsinstallatie van het innovatief woonproject de Nieuwe Dokken

Het duurzame stadsontwikkelingsproject ‘de Nieuwe Dokken’ in Gent heeft tot doel kringlopen te sluiten. Om dat te bereiken, wordt het ZAWENT-concept toegepast. ZAWENT staat voor 'Zero AfvalWater met Energie- en NutriëntenTerugwinning'. De Nieuwe Dokken zuiveren hun eigen afvalwater, wekken hernieuwbare energie op en recupereren nutriënten uit het afvalwater en keukenafval. Voor dat laatste staat anaerobe vergisting in. 


 

De UASB installatie (upflow anaerobic sludge blanket reactor, meer info hier) van DuCoop vergist het zwart water en keukenafval van de site. De fosformeststof struviet wordt geproduceerd uit het effluent van de installatie. Het resterende digestaat wordt daarna verbrand door Aquafin. 


 

Neem deel en ontdek het project zelf!  

In het kader van het project Pocket Power organiseert Biogas-E een bezoek aan de site op 20 april. Deelname is gratis, maar vanwege een beperkt aantal deelnemers is inschrijven verplicht.  


 

> Bekijk het voorlopige programma en meer informatie.  

> Schrijf je meteen in. Update: de workshop is reeds volzet.


 

Wij houden rekening met de overheidsmaatregelen wat betreft het corona-virus. Indien het bezoek niet door kan gaan, zullen alle ingeschrevenen op de hoogte worden gebracht. Gelieve ook een seintje te geven indien je uit eigen overwegen niet meer wenst deel te nemen.  


 

Haalbaarheidsscan  

Pocketvergisting helpt bij de vermindering van de broeikasgasemissies en stelt de landbouwer ook in staat om zelfvoorzienend te zijn op het vlak van energie. Ben je benieuwd of pocketvergisting voor jou een interessante investering kan zijn? Goed nieuws! Want in het project Pocket Power worden er gratis haalbaarheidsscans uitgevoerd in het voorjaar van 2020. Met behulp van een aantal hypotheses en enkele gerichte vragen kunnen we nagaan of jouw bedrijf voldoet aan de belangrijkste voorwaarden om van pocketvergisting een rendabele investering te maken.  


 

Meer info  

Wens je meer info over de excursie, dit project of wil je een gratis haalbaarheidsscan laten uitvoeren? Neem dan zeker contact op met  


 

Het project Pocket Power (partners: Inagro & UGent – vakgroep Ecochem) wordt gefinancierd door het Agentschap Innoveren & Ondernemen (www.vlaio.be), met financiële steun van: Boerenbond, ABS, Biolectric, Continental Energy Systems, Innolab, AB Milieusystemen, Vermeulen Construct, United Experts, Biogas-E, Inverde en VLACO.  

20200320_Combinatielogo_VLAIO.jpg