Zodra de bodemomstandigheden het toelaten, worden de vroege aardappelen geplant. Voor een goede onkruidbestrijding voer je best voor opkomst een toepassing uit als basisbehandeling. Investeer in een goede vooropkomst, want de correcties na opkomst kosten geld en zijn nooit zonder gevaar voor het gewas. In de praktijk zal je wel een compromis moeten zoeken tussen voldoende bezakte ruggen enerzijds en gunstige weersomstandigheden anderzijds. Ook de kennis van de te verwachten onkruiden is belangrijk wanneer je een onkruidbestrijdingsschema opmaakt.

Onkruidbestrijding in aardappelen

Enkele richtlijnen bij de onkruidbestrijding in aardappelen

Onkruidbestrijding heeft tot doel de concurrentie voor licht, water en voedingsstoffen te vermijden. In de aardappelteelt moet een onkruidbestrijding ook de eventuele waardplanten van ziekteverwekkers vernietigen (nematoden, bacteriën, virussen en insecten). In de aardappelteelt kunnen we ruim vóór opkomst, tijdens opkomst, maar eventueel nog in na-opkomst middelen inzetten.

Voor een goede onkruidbestrijding voer je best kort voor de opkomst een toepassing uit als basisbehandeling. Investeer in een goede vooropkomst, want de correcties na opkomst kosten ook geld en zijn nooit zonder gevaar voor het gewas.

In de praktijk zal je wel een compromis moeten zoeken tussen voldoende bezakte ruggen enerzijds en gunstige weersomstandigheden anderzijds. Zodra de weersomstandigheden na het planten gunstig zijn, stel je een behandeling best niet te lang meer uit. Een vooropkomstbehandeling vóór regen is gunstiger dan na regen. En een toepassing bij windstil weer zorgt ook voor een betere verdeling over beide zijden van de ruggen.

Als je te lang wacht, dan riskeer je te dicht bij de opkomst te komen en is het risico op een dag met windstil weer (goede bedekking ruggen) en kans op regen sterk verkleind. Bijna alle middelen hebben toch een voldoende lange nawerking en meestal zien we de onkruiden na een regenbui opnieuw verdwijnen, zeker na gebruik van Centium of Challenge. Indien al voldoende onkruiden zijn opgekomen, kan het toevoegen van een contactherbicide (bv. middelen op basis van pyraflufen-ethyl) in vooropkomst een meerwaarde betekenen.

Vermijd ook driftschade, want al dan niet in combinatie met dampwerking kan dat nadelige gevolgen hebben voor buurgewassen. Dat laatste kan je beperken door bij de onkruidbestrijding vloeibare meststoffen mee te geven.

 

Proef onkruidbestrijding

Elk jaar legt het VTI van Poperinge een onkruidproef aan in kader van het Landbouwcentrum Aardappelen. Het VTI legde een vergelijkende proef aan waarbij diverse combinaties werden uitgevoerd in vooropkomst en/of bij na-opkomst. Deze demonstratieve proef had als doelstelling om diverse combinaties met elkaar te vergelijken en om na te gaan wat de eventuele gewasremming zou kunnen zijn als je door omstandigheden of uitstel van toepassing toch na opkomst zou behandelen.

> Lees het volledige artikel op de website van PCA.

 


Gevoeligheidstabel herbiciden versus onkruiden

In deze tabel vind je de gemiddelde gevoeligheid van de onkruiden tegenover de afzonderlijke herbiciden. De cijfers zijn gebaseerd op een zeer groot aantal proeven en praktijkervaringen. De gevoeligheid kan hoger zijn dan het cijfer aangeeft, bv. bij een zeer vochtige bodem. Ook een lagere gevoeligheid, bij droogte na toepassing, komt regelmatig voor. Uit deze tabel kunnen we ook afleiden dat er geen enkel middel is met een compleet spectrum. We zullen als teler dus middelen moeten mengen volgens de te verwachten onkruidflora.

> Raadpleeg de gevoeligheidstabel.

 

Inagro werkt in partnerschap met de vzw PCA. De Vlaamse vzw PCA, met zetel in Kruishoutem, coördineert alle onderzoek in aardappelen. Alle resultaten en mededelingen worden gebundeld op de website van de vzw PCA. Ook de afdeling akkerbouw van Inagro plaatst haar kennis en advies op die website.
 

 

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw