Resistente duist is al enkele jaren een niet te onderschatten probleem in de kustpolder. Het is dus van groot belang om voldoende kennis van de populaties op te bouwen, voor een geslaagde bestrijding. Daarom zijn we op zoek naar percelen in de Westhoek waar resistente duist staat. Heb jij een perceel met dit probleem? Laat dan gerust je gegevens achter via het formulier in dit nieuwsbericht!

Oproep: Percelen met resistente duist in de Westhoek

Duist

Duist is een éénjarig gras waarvan de zaden voornamelijk in het najaar kiemen. Ze ontwikkelen dus mee met de net gezaaide wintergranen. Daardoor kunnen ze uitgroeien tot grote en sterk uitstoelende onkruidplanten die moeilijk te bestrijden zijn. De concurrentie door dit onkruid leidt tot kwaliteitsverlies en opbrengstderving van de wintergranen.  

 

Resistentie

Het herhaaldelijk gebruik van dezelfde actieve stoffen werkt resistentie in de hand. Daardoor zijn de onkruiden na verloop van tijd in staat om een blootstelling aan een doorgaans dodelijke dosis van het product toch te overleven. Dat geeft ze de kans om zich te vermenigvuldigen en deze eigenschap door te geven aan de volgende generaties.  

 

LEADER-project

Daarom gaan Inagro, UGent en Landbouwcomice Veurne van start met het project “Strategische aanpak van resistente duist in wintergranen”. Zo willen we zoveel mogelijk landbouwers informeren en adviseren in de bestrijding van dit probleem. Daarvoor hebben we jouw hulp nodig en lanceren we een oproep naar percelen met resistente duist. Op de zwaarst getroffen percelen zullen we staalname uitvoeren voor verdere analyse door UGent ter bepaling van het type resistentie. Dat zal gebeuren via een dosis-responscurve van de meest gebruikte herbiciden. Zo kunnen we gerichte adviesverlening uitvoeren.  

 

Oproep

Heb jij last van resistente duist op één of meerdere percelen? Is het perceel gelegen in de Westhoek? Vul dan zeker je gegevens in via dit invulformulier. Dan blijf je ook op de hoogte van de resultaten.


Projectlogoresistenteduistinwintergranen.jpg

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw