Het rapport industriële cichorei omvat onderzoeksresultaten bekomen tijdens het teeltjaar 2018 van enerzijds het rassenonderzoek en anderzijds de invloed van het oogsttijdstip en de bewaring op de opbrengst en kwaliteit binnen diverse rassen.

Jaarverslag Cichorei 2018
Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw