Het rapport graangewassen omvat onderzoeksresultaten van het fytotechnisch onderzoek bekomen tijdens het seizoen 2017-2018 op wintertarwe, wintergerst en spelt.

Jaarverslag Graangewassen 2018
Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw