Van 28 tot en met 30 januari nam Inagro deel aan de Safemanure-workshop die plaatsvond in Sevilla bij het Joint Research Centre (JRC). Het JRC is de wetenschappelijke dienst van de Europese commissie. Maar waarover ging de workshop nu juist? Wat wordt er bedoeld met Safemanure? Kom het te weten in dit nieuwsbericht!

Zet Safemanure de deur open naar meer meststoffen uit dierlijke mest?

Het directoraat generaal milieu (DG Envi) ondernam recent actie om na te gaan in hoeverre het mogelijk is om meststoffen afgeleid van dierlijke mest in te zetten ter vervanging van kunstmest. Vandaag is dat niet mogelijk. De huidige wetgeving is gebundeld in de nitraatrichtlijn (91/676/EC). Die had tot doel om watervervuiling ten gevolge van nitraten van agrarische oorsprong te verminderen en tegelijkertijd de verdere ongewenste verspreiding in het milieu te voorkomen.

Dat ligt aan de oorsprong van de verschillende MAP’s, zoals ze bij ons gekend zijn. Die regelgeving bepaalt de hoeveelheden dierlijke mest die je op het land mag aanbrengen. De extra benodigde bemesting dien je in te vullen via kunstmest. Vandaag mag je enkel kunstmest gebruiken bovenop dierlijke mest, omdat de stikstof uit kunstmest direct beschikbaar is voor de planten en beter en gerichter toegediend kan worden. Daardoor is er minder kans is op uitspoeling en zo ook op milieuschade door eutrofiëring (overbemesting). De nitraatrichtlijn spreekt enkel over de stikstof en doet geen uitspraken over de andere nutriënten.

Hoewel de benodigde stikstof aanwezig is in dierlijke mest, is het zo dat kunstmest niet geproduceerd mag worden met dierlijke mest als oorsprong. De benodigde stikstof uit de huidige kunstmest wordt hoofdzakelijk bekomen via het Haber-Bosch-procedé. Dat is een chemisch proces waarbij stikstofgas uit de lucht omgezet wordt naar een bruikbare meststof. Dat is een energie-intensief proces.

Het project Safemanure wil nagaan in hoeverre afgeleide producten van dierlijke mest toch in aanmerking komen om deze kunstmest te vervangen. Daartoe zijn er heel wat goede redenen:
  • De nutriënten zijn al aanwezig. Als we ze kunnen omzetten naar een bruikbare vorm voor de landbouw zonder dat we het milieu schade toebrengen, is dat een meerwaarde voor de landbouw.
  • Zo zijn we veel meer circulair aan het werk, wat tevens een sterk aandachtspunt is van Europa.

In een volgend nieuwsbericht gaan we dieper in op wat die afgeleide producten nu juist kunnen zijn.

 

200312_Proefveldbemester.jpg