Tot 30 april kan je via het e-loket van de Vlaamse overheid een aanvraag indienen voor 40 % steun bij de realisatie van een innovatieve investering die niet subsidiabel is via de klassieke VLIF-lijst. Inagro helpt je graag bij het uitwerken van je projectdossier.

Broed je op een innovatie? De projectsteun voor innovaties in de landbouw is er voor jou!

Wat en hoe?

Wil je op je bedrijf een innovatieve investering realiseren die niet subsidiabel is via de klassieke VLIF-lijst voor subsidiabele investeringen? Veel kans dat jouw project wel gesteund kan worden met VLIF-innovatiesteun! Met die maatregel wil de overheid pure innovatie en vernieuwing op het land- en tuinbouwbedrijf stimuleren en ondersteunen.

Het gaat om innovatieve roerende en onroerende investeringen, inclusief de nodige software- en sturingsprogramma’s voor de productie, verwerking en afzet van landbouwproducten. Ook studie- en begeleidingskosten en kosten voor resultaatmeting komen in aanmerking voor steun.

De totale projectkost moet minimum 25.000 euro bedragen. Je kan 40 % steun krijgen op deze projectkost, met een maximum van 200.000 euro voor een landbouwer en 300.000 euro voor een groep van landbouwers.

Het totaal beschikbare budget voor deze oproep in 2020 bedraagt 5,5 miljoen euro. Daarvan is 2 miljoen euro voorbehouden voor investeringen in circulaire landbouw (bv. hergebruik water en reststromen, …).

Voor meer informatie rond de voorwaarden en procedures om een aanvraag in te dienen kan je terecht op deze website van departement Landbouw en Visserij.

 

Inagro helpt je op weg

Heb je een goed en concreet idee? Top! Maar dat idee uitwerken in een aanvraagformulier is geen koud kunstje.

Inagro kan jou helpen je dossier voor te bereiden. Neem daarvoor zo snel mogelijk contact op met onze klantenservicedesk via klantenservice@inagro.be of 051 37 32 00. Onze medewerkers brengen je in contact met de juiste persoon binnen de organisatie in functie van jouw specialisatie. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de Inagro-expert die je kent in jouw specialisatie. Zijn/haar contactgegevens kan je raadplegen via onze wie-is-wie-gids.

 

 

 

Foto boven: automatische plantmachine van kmo Agriplant uit Poelkapelle.