MAP6 heeft voor grasland belangrijke wijzigingen in petto. Enerzijds wordt de bemestingsnorm voor gemaaid grasland verhoogd richting de behoefte van intensief uitgebaat grasland. Anderzijds betekent een sluitende kunstmestboekhouding ongetwijfeld dat gerichte bijbemesting moeilijker wordt. De temperatuursom en bodemtemperatuur opvolgen voor goede timing van bemesting is een handig hulpmiddel.

Graslandupdate

Temperatuursom

De temperatuursom is een interessante parameter om het optimale moment van bemesting op grasland in te schatten. De waarde moet tussen 250 en 400 graden zitten om te starten met bemesting. Dat hangt af van het type grasland: maaien of beweiden.

Voor een vroege weidesnede wordt aangeraden om te bemesten bij een T-som tussen 250 en 300 graden. Een zwaardere maaisnede, begin mei, kan bemest worden bij een T-som rond 300-400 graden. Om voldoende eiwitopbrengst van het grasland te halen, is het ook van belang om niet te vroeg kunstmest te geven, en deze te fractioneren, om zo het ruwe eiwitgehalte op een constant niveau te houden.

 

Huidige situatie

Momenteel is de temperatuursom al de 300 graden gepasseerd. Maar meer nog dan de temperatuur is dit seizoen het bodemvocht bepalend voor het moment waarop je zal kunnen bemesten. De weersomstandigheden zijn zeker nog niet goed en de vooruitzichten zien er niet goed uit. Het blijft enorm belangrijk om te wachten op voldoende draagkracht, om geen structuurschade te veroorzaken. Daarnaast is door de zachte winter het gras nog groen en zal naar vermoeden geen extra stikstofgift nodig zijn voor zodeherstelling door winterschade.

T-som_200305.png


Graslandupdate

Vanaf volgende week zal er wekelijks een graslandupdate verschijnen waarin de stand van zaken van het grasland in de provincie toegelicht zal worden via grashoogtemetingen, weersgegevens en tussentijdse opbrengstbepalingen.


 

 

Banner-logo's.png


Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Bodem En Bemesting | Melkveehouderij | Vleesveehouderij