Op dinsdag 25 februari werd in het ILVO een studienamiddag georganiseerd, in het kader van het LA-traject "Beheersing van plantenparasitaire nematoden met groenbedekkers in de openluchtgroenten". Projectpartners ILVO, PSKW, PCG en Inagro gaven er meer toelichting over de nematodenproblemen in de groenteteelt. De interesse was groot en een honderdtal landbouwers, vertegenwoordigers en adviseurs luisterden aandachtig naar de verschillende sprekers.

Terugblik studienamiddag nematoden in de groenteteelt

Na twee jaar onderzoek konden al heel wat resultaten en bevindingen worden toegelicht.

  • Wim Wesemael (ILVO) liet ons kennismaken met de diversiteit van nematoden in de bodem en de schadebeelden die we kunnen verwachten bij diverse groenten.
  • Nathalie Cap (PCG) lichtte kort het project toe en de proefresultaten met de diverse groenbedekkers. Daarbij lag de focus vooral op de waardplantstatus van een aantal groenbedekkers voor het wortellesieaaltje Pratylenchus penetrans en het wortelknobbelaaltje Meloidogyne chitwoodi.
  • Daarnaast werden de belangrijkste resultaten uit de veldproeven met de diverse groenteteelten toegelicht door Sander Fleerakkers (PSKW) en Ellen Formesyn (Inagro) voor het wortelknobbelaaltje het wortellesieaaltje.
  • Nicole Damme (ILVO) gaf vervolgens een uiteenzetting over het correct nemen van bodemmonsters en de verwerking ervan in het labo.
  • Wim Wesemael (ILVO) sloot af met een overzicht van de te nemen stappen om de juiste groenbedekker te kiezen in de bestrijding van schadelijke nematoden.

 

> Bekijk de presentatie van de studienamiddag.