Op 17 maart lanceren we het nieuwe Interreg-project CIMAT met een studienamiddag over de ontwikkeling van kleinschalige agrorobots. Het project wil de ontwikkeling van kleinschalige, autonome, betaalbare en breed inzetbare robots voor kleine en middelgrote land- en tuinbouwbedrijven stimuleren.

Kleinschalige agrorobots - kom naar de kick-off van CIMAT

Het antwoord op stijgende productiekosten in land- en tuinbouw is tot nu toe vaak schaalvergroting, gecombineerd met het gebruik van steeds zwaardere, taakspecifieke machines. Dat is vaak geen optie voor kleine en middelgrote land- en tuinbouwbedrijven. Zij zijn eerder vragende partij voor kleinschalige en veelzijdige agrorobots. Met het nieuwe Interreg-Vlaanderen-Nederland-project willen we de ontwikkeling van dergelijke robots stimuleren.

Op 17 maart trappen we het project officieel af met een studienamiddag over multi-inzetbare robots in de kleinschalige landbouw. Tijdens deze studienamiddag stellen we het project voor en komen enkele interessante sprekers relevant onderzoek toelichten.  

Daarnaast wordt het prototype robotplatform van Octinion voorgesteld (zie foto). Tijdens het project gaan we daarmee verder aan de slag. Enkele telers komen getuigen over hun ervaringen met robots. Wensen en noodzaken voor het inzetten en ontwikkelen van dergelijke systemen komen aan bod.

> Schrijf je nu al in!

PROGRAMMA

13.30 uOnthaal
14.00 uVerwelkoming - Inagro
14.10 u
  • Multifunctionele robots op kleinschalige landbouwbedrijven – Mark Versteyhe, KU Leuven
  • Toelichting bij het project CIMAT met voorstelling van het prototype van de robot (Octinion).
14.40 uPrecisie in de fruitteelt - Joke Vandemaesen, PC fruit
15.00 uLuisteren naar de noden en wensen van de sector via co-creatiegroepen - Ronny de Hoorn, Compas Agro
15.30 u Innovatieve technieken in de landbouw:
  • Technologie voor autonome agrorobots - Matthias De Ryck, KU Leuven & Axel Willekens, ILVO
  • Electrification of mobile equipment: standards and norms - Keivan Shariatmadar, KU Leuven
  • University College Roosevelt Enigneering for a Sustainable Delta - Ilce Ecran, UCR
16.30 u                
Getuigenissen van landbouwers en/of ontwikkelaars die drones en/of robots ontwikkelen of inschakelen op hun bedrijf.
  • Tom Callewaert: ervaring met een zelfbouw prototype kleine robot
  • Karel Dewaele: ervaring met OpenSource RTK GPS-systeem en zelfbouw prototype autonoom diff-drive wiedbed/voertuig.
17.00 u   Netwerkreceptie

 

> Bekijk de praktische info.

> Schrijf je in.

 

Cimat_lang_zondertekst_v1.jpg

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Biologische Productie | Groenten Open Lucht | Smartfarming