Kan rijbemesting besparen op de N-gift zonder in te boeten op opbrengst? Kan rijbemesting in aardappelen zorgen voor een beter nitraatresidu? We delen alvast enkele eerste bevindingen uit een oriënterende demonstratieproef in 2019.

Mogelijkheden van rijbemesting in aardappelen

Proefopzet

In het demonstratieproject ‘Bemesten is geen randgebeuren’ legde Inagro een stikstofbemestingsproef aan met het ras Fontane op een zandleembodem. 2019 werd gekenmerkt door een heel droge en warme zomer. Er kon normaal geplant worden op 23 april, met oogst eind september. Op basis van een N-profielanalyse in het voorjaar werd een N-bemestingsadvies van 202 kg N/ha geformuleerd.

Besparing op de N-gift?

We dienden het N-advies zowel volvelds als in rij toe met vaste kunstmeststoffen (ammoniumnitraat 27%). Daarnaast legden we twee objecten aan met 80% van het bemestingsadvies (162 kg N/ha), zowel volveldtoediening als in rijbemesting. Dat gebeurde ook met vaste kunstmeststoffen. Om de mogelijkheden van bijbemesting met bladvoeding te verkennen, dienden we 50% van het N-advies bij het laatste object toe bij planten onder vloeibare stikstof (101 kg N/ha). Daarna hebben we nog zeven maal wekelijks bijbemest via bladvoeding met ureum (46%) aan een dosis van 15 kg N/ha vanaf begin juni tot half juli.Opbrengst

De grofste sortering verkregen we in het object met 80% van het bemestingsadvies, toegediend in rijbemesting. Dat object gaf relatief gezien ook de meeste opbrengst. Daarbij moeten we zeker de zeer droge zomer met extreme temperaturen in acht nemen!Nitraatresidu

De resultaten voor nitraatresidu waren sterk beïnvloed door de extremere weersomstandigheden. Een beperking van het bemestingsadvies tot 80% gaf geen evenredige daling van het nitraatresidu. Bovendien gaf toediening van de stikstof in rijen geen eenduidig betere of slechtere waarden voor restnitraat. Meerdere jaren proefonderzoek kan daarop hopelijk wel een antwoord bieden.


201911logo_vo_elfpo_0.jpg

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Bodem En Bemesting