Een hoge opbrengst, in combinatie met trage schotvorming en resistentie tegen Wolf, maken een spinazieras gegeerd. In deze proef vergeleken we 23 rassen. Bij de vroege gaven Falcon, Gorilla en Eland de hoogste opbrengsten. Falcon en Gorilla hadden bovendien een gunstige blad-steelverhouding. Dat was ook zo bij El Prado en El Caballo. Bij de middelvroege rassen gaven Sacramento en Whale met 40 ton/ha of meer de hoogste opbrengsten. Bij de late rassen kwamen Silver Whale en PV 1484 het best uit de proef.

Resultaten rassenproef vroege spinazie 2019

Irrigatie noodzakelijk

Het voorjaar van 2019 begon vrij vroeg en werd gekenmerkt door weinig neerslag. Zeker voor spinazie was dat bij momenten problematisch. Nochtans begon de teelt gunstig met een mooie egale opkomst. Maar op het einde, toen het gewas zich explosief ontwikkelde, was irrigeren noodzakelijk. In deze teelt kreeg het gewas circa 50 mm water op natuurlijke wijze. Wij gaven 50 à 65 mm extra via beregening.

 

Nitraatgehalte

De nitraatwaarden vielen door de band goed mee. De laatste watergift was 5 dagen voor de eerste oogstbeurt, waardoor het gewas nog tijd had om het opgenomen nitraat om te zetten. Te kort voor de oogst irrigeren verhoogt de kans op (te) hoge nitraatwaarden.

 

Fysio 16 wellicht aanwezig in de proef

Ook Wolf was dit voorjaar van de partij. Door de band genomen lijkt een resistentiepatroon van 1-15 afdoend, hoewel een lichte aantasting bij Sacramonto (HR 1-15,17) doet vrezen dat fysio 16 ook al aanwezig was in deze proef.

wolf resizedb.jpg

Foto: Het blijft een voortdurende uitdaging om resistentie tegen nieuwe fysio's van Wolf in te veredelen. In de proef hadden we wellicht ook te maken met fysio 16.