Overzomerende ganzen veroorzaken heel wat schade en overlast aan landbouw, natuur en recreatie. Dankzij een gecoördineerd en doorgedreven beheer is het aantal Canadese ganzen in de provincies West- en Oost-Vlaanderen de laatste jaren afgenomen. Ook dit jaar laten we de ganzen niet los.

Prik nu de eieren van zomerganzen op je terreinen

De ganzen broeden tussen eind februari en begin juni met een piek tussen half maart en half april. De legsels bevatten meestal 4 tot 7 eieren. Het nest ligt meestal goed verborgen in besloten vegetatie, zoals in riet of onder struiken of bomen, meestal op minder dan 10 meter van open water. Eén van de beheermaatregelen is het prikken van eieren.  

Hoe doe je dat?

Stap 1: Melding bij ANB  

De bestrijding van grauwe en Canadese ganzen moet minstens 24 uur vooraf gemeld worden aan het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) via een meldingsformulier (voor Canadese gans en voor Grauwe gans). Nijlganzen, Magelhaenganzen en soepganzen hebben in Vlaanderen geen wettelijk statuut. Voor die soorten is geen aanvraag nodig.  

 

Stap 2: Prikken van de eieren

Na de melding mogen terreinbeheerders de eieren van de grauwe gans en Canadese gans schudden op hun domein(en). Prikken doe je aan de bolle kant van het ei met een lange naald, waarmee je de eierdooier doorprikt.

> Meer informatie? Eieren prikken doe je zo!    

 

Stap 3: Rapportage bij ANB  

Om de impact van die maatregel te kunnen opvolgen, is rapportage belangrijk. Na afloop van het broedseizoen ben je dan ook verplicht om de resultaten van je prikactie te rapporteren aan het Agentschap voor Natuur en Bos. Dat mag gewoon per e-mail.

> Bekijk de contactgegevens van je lokale ANB-kantoor.

WVL_europldbfonds.PNG